Noteikumi

Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv

www.nic.lv/lv/lietosanas-noteikumi

Reģistra uzturētāja cenrādis un norēķinu kārtība

www.nic.lv/lv/registra-uzturetaja-cenradis-un-norekinu-kartiba

NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumi

www.nic.lv/lv/nic-klientu-tiessaistes-sistemas-lietosanas-noteikumi

Tehniskās prasības

www.nic.lv/lv/tehniskas-prasibas

DNSSEC prakses priekšraksti .LV zonai

www.nic.lv/lv/dnssec-prakses-prieksraksti-lv-zonai

NIC privātuma politika

www.nic.lv/lv/nic-privatuma-politika

NIC WHOIS noteikumi

www.nic.lv/lv/nic-whois-noteikumi

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

www.nic.lv/lv/informacija-par-atteikuma-tiesibu-izmantosanu

Sīkdatņu politika

www.nic.lv/lv/sikdatnu-politika

Noteikumi par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku

www.nic.lv/lv/noteikumi-par-lv-domena-vardu-stridu-risinasanas-politiku

.LV Domēna vārdu strīdu risināšanas politika

www.nic.lv/lv/lv-domena-vardu-stridu-risinasanas-politika

Atruna

www.nic.lv/lv/atruna

Arhīvs

www.nic.lv/lv/arhivs