ENUM

Drukāt

ENUM - elektroniskās numurēšanas sistēma

Kas ir ENUM?

ENUM ir IETF izstrādāts interneta protokols (RFC2916), kas paredz unikālu domēna vārdu sasaistīšanu ar publiskā telefonu tīkla numerācijas resursiem (E.164). Šādus domēna vārdus var iegūt, pārveidojot jebkuru publiskā telefonu tīkla numuru. Savukārt domēna vārds var norādīt uz vairākiem numuriem, faksu, epasta adresēm, mājas lapām un citiem resursiem, kurus ENUM lietotājs ir norādījis ENUM reģistra datu bāzē.

Reģistrējot ENUM domēna vārda datus, tos noformē atbilstoši NAPTR (The Naming Authority Pointer) DNS tipa ierakstiem, kā to nosaka RFC2915, RFC2916 un RFC3403. Tādējādi ENUM informācijas pieprasītājam ir jāzina tikai viens telefona numurs, lai varētu veikt komunikāciju ar ENUM abonentu tam vēlamajā formā.

Kritisks faktors ENUM pakalpojuma veiksmīgai attīstībai ir pakalpojuma sniedzēju jeb elektronisko sakaru komersantu, kam piešķirti numerācijas resursi balss telefonijas pakalpojumu sniegšanai Latvijā, iesaistīšanās.

Kā veido ENUM domēna vārdu?

ENUM domēna vārdu veido no numura, piemēram, +37167085858. Numuram tiek atmesta plus zīme un numurs tiek apgriezts – 85858076173, aiz katra cipara pievieno punktu un pievieno e164.arpa, iegūstot numuram atbilstošo unikālo domēna vārdu 8.5.8.5.8.0.7.6.1.7.3.e164.arpa. ENUM informācijas pieprasītājs šādu numura transformēšanu veic ar specializētu programmatūru.

Kā var pieteikties ENUM pakalpojumam?

ENUM reģistra datu bāze ir publiska datu bāze, tādēļ, lai ievērotu datu privātumu, lietotājiem ir īpaši jāpiesakās ENUM pakalpojumam pie pakalpojuma sniedzēja pirms lietotāja dati, kā telefona numuri, epasts un cita informācija, tiek publicēti ENUM reģistra datu bāzē. Nav paredzēts ENUM domēna vārdu datus atspoguļot Whois servisos.

ENUM pakalpojuma sniedzējs var būt elektronisko sakaru komersants, kam piešķirti numerācijas resursi balss telefonijas pakalpojumu sniegšanai. ENUM domēna vārdu reģistrācijas ietvaros ENUM pakalpojumu sniedzējs pārvalda numura lietotāja informāciju ENUM reģistra datu bāzē.