Iesniegumu veidlapas

Drukāt

Aizpildītas iesniegumu vai atteikuma veidlapas varat iesniegt:

 1. ar drošu elektronisko parakstu parakstītas, sūtot uz e-pastu dns@nic.lv

 2. ja nav pieejams drošs elektroniskais paraksts, tad varat izmantot savu e-adresi portālā latvija.lv, laukā KAM norādot: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, reģ.nr. 90002111761

 3. Pašrocīgi parakstītu iesniegumu papīra formātā, sūtot ieskenētu uz e-pastu dns@nic.lv, bet oriģinālu noteikti atsūtot pa pastu:

  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, 
  Tīkla risinājumu daļa (NIC), 
  Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV-1459, Latvija 
  

Elektroniski aizpildāmas .PDF veidlapas:

FIZISKĀM PERSONĀM:

JURIDISKĀM PERSONĀM: