WHOIS

Iesniedzot pieprasījumu WHOIS pakalpojumā, piekrītat, ka:

  1. WHOIS pakalpojums tiek sniegts tikai informatīvos nolūkos;
  2. WHOIS pakalpojumu ir atļauts lietot tikai vajadzībām, kas saistītas ar Interneta darbības tehniskiem vai administratīviem jautājumiem vai, lai noskaidrotu domēna vārda kontaktinformāciju juridisku jautājumu risināšanai;
  3. WHOIS informāciju neizmantosiet šādiem nolūkiem:
    1. lai atļautu, iespējotu vai citādi atbalstītu šīs informācijas īpašnieka nepieprasītu komerciālu paziņojumu nosūtīšanu;
    2. jebkāda iespējama veida reklāmai;
    3. interneta tīkla stabilas un drošas darbības traucēšanai.
  4. aizliegts iegūt (tai skaitā kopēt) vai atkārtoti izmantot (tai skaitā reproducēt) jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem visu vai kvantitatīvi vai kvalitatīvi nozīmīgu WHOIS pakalpojumu vai tā satura daļu bez NIC iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.