Maksa un norēķini

Drukāt

Kāda ir domēna vārda reģistrācijas maksa?

Sākot no 2014.gada 1.jūlija, maksa par tradicionālā domēna vārda reģistrāciju un uzturēšanu ir EUR 12,10 par 1 gadu, ieskaitot 21% PVN.

Maksa par latviskā domēna vārda reģistrāciju ir EUR 8,47, ieskaitot 21% PVN.

Kādi maksājuma veidi var tikt izmantoti .lv domēna vārdu apmaksai?

Visus maksājumus var veikt rēķinā norādītajā valūtā ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājumus var veikt Swedbank un SEB banku interneta bankās, tiešsaistē ar VISA vai EC/MC kredītkartēm, kā arī ar Latvijas banku emitētajām debetkartēm.

Maksājumi skaidrā naudā tiek pieņemti:

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
.lv domēna vārdu reģistrs (NIC)
Klientu apkalpošanas grupa (101.telpa)
Raiņa bulvāris 29
Rīga, LV-1459
Tālrunis: +371 67085858, fakss: +371 67225072

Kad iespējams sākt lietot tikko reģistrētu domēna vārdu?

Reģistrējot domēna vārdu NIC klientu tiešsaistes sistēmā, to varat sākt lietot uzreiz pēc NIC apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.

Rēgistrējot domēna vārdu, izmantojot Reģistratūras pakalpojumu, to varat sākt lietot saskaņā ar attiecīgās reģistratūras noteikumiem.

Vai ir iespējams reģistrēt domēna vārdu bez maksas?

Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm ir tiesības reģistrēt vienu domēna vārdu bez maksas uz vienu gadu ar tiesībām bezmaksas pagarināt lietošanas periodu.

Latvijā dzīvojošas fiziskas personas no 18 gadu vecuma vienu otrā līmeņa .id.lv domēna vārdu var reģistrēt bez maksas.

Kas notiek, ja rēķins par domēna vārdu netiek apmaksāts?

Ja maksājums nav izdarīts savlaicīgi, NIC izsūta atgādinājuma vēstuli uz e-pastu. Ja maksājums nav saņemts turpmākās nedēļas (7 dienu) laikā kopš e-pasta izsūtīšanas brīža, NIC dzēš domēna vārdu no datu bāzes. Domēna vārds kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai pēc 30 dienām. Šī termiņa laikā domēna vārda līdzšinējam lietotājam vēl ir iespēja atjaunot lietošanas tiesības, veicot nepieciešamos maksājumus.

Kāda ir reģistratūru akreditācijas maksa?

Līgumu slēgšana par domēna vārdu reģistrācijas starpniekpakalpojumu sniegšanu ir bez maksas un bez priekšapmaksas. Tomēr NIC veic iepriekšējas darbības, lai pārliecinātos, ka uzņēmums ir gatavs ievērot sadarbības līguma noteikumus.

Kādā veidā notiek reģistratūras pārvaldībā esošo domēna vārdu apmaksa?

Ja domēna vārds ir reģistrēts, izmantojot reģistratūras pakalpojumus, tad rēķinu par domēna lietošanas tiesībām savam klientam sagatavo attiecīgā reģistratūra.

Līdz katra mēneša piektajai darba dienai, reģistra turētājs sagatavo un nosūta reģistratūrai rēķinu, tajā iekļaujot:

  • maksu par iepriekšējā mēnesī reģistrēto domēna vārdu lietošanas tiesībām;
  • maksu par domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu uz nākamo periodu par tiem domēna vārdiem, kuriem apmaksātais lietošanas termiņš beidzas rēķina izrakstīšanas mēnesī.

Ja reģistratūra līdz rēķinā norādītā termiņa beigām nav veikusi rēķina apmaksu, NIC aprēķina nokavējuma procentus atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Kādas atlaides tiek piemērotas reģistratūrām domēnu vārdu reģistrēšanai un lietošanas tiesību pagarināšanai?

Atlaides tiek piemērotas, pamatojoties uz noslēgtā līguma pielikumu „Maksa un norēķinu kārtība”. Atlaižu lielums ir atkarīgs no reģistratūras pārvaldībā esošo domēna vārdu skaita.

Vai domēna vārda pārcelšana no vienas reģistratūras uz citu ir bez maksas?

Domēna vārda reģistratūru var mainīt bez maksas.

Kā var kļūt par reģistratūras klientu?

Izvēlieties reģistratūru, noslēdziet ar to līgumu par domēna vārda reģistrācijas pakalpojumiem. Tālākās formalitātes ar NIC sava klienta vārdā kārtos reģistratūra.