Reģistra uzturētāja cenrādis un norēķinu kārtība

Drukāt

Reģistra uzturētāja cenrādis un norēķinu kārtība

LEJUPLĀDĒT PDF

Rīgā, 2018. gada 8. maijs (stājas spēkā 2018.gada 25.maijā) Grozījumi: 2023.gada 1.septembrī (stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī)

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1. Šo kārtību piemēro gadījumos, kad augstākā līmeņa domēnā .lv domēna vārda lietotājam pakalpojumus nodrošina Reģistra uzturētājs.
  2. Kārtībā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tā lietota Domēna vārdu lietošanas noteikumos augstākā līmeņa domēnā .lv.
 2. CENRĀDIS

  Domēna vārda lietošanas tiesību apmaksas minimālais periods ir 1 gads. Maksa par domēna vārdu lietošanas tiesībām ir:

  Perioda garums (gadi)
  Tradicionālais domēna vārds
  Latviskais domēna vārds
  Summa
  (EUR)
  Summa
  ar 21% PVN (EUR)
  Summa
  (EUR)
  Summa
  ar 21% PVN (EUR)
  1
  12,00
  14,52
  8,40
  10,16
  2
  22,00
  26,62
  16,00
  19,36
  3
  31,00
  37,51
  22,00
  26,62
  4
  39,00
  47,19
  28,00
  33,88
  5
  46,00
  55,66
  34,00
  41,14

 3. RĒĶINA SAGATAVOŠANA UN NOSŪTĪŠANA

  1. Pēc Reģistrācijas paziņojuma Reģistra uzturētājs sagatavo priekšapmaksas rēķinu par domēna vārda reģistrāciju un lietošanas tiesībām uz reģistrācijas pieteikumā norādīto periodu un nosūta to lietotājam.
  2. Vienu mēnesi pirms apmaksātā lietošanas tiesību perioda beigām Reģistra uzturētājs sagatavo priekšapmaksas rēķinu par lietošanas tiesību pagarināšanu uz norādīto periodu un nosūta to lietotājam.
  3. Rēķins (t.sk. priekšapmaksas rēķins) tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
  4. Priekšapmaksas rēķins par domēna vārda reģistrāciju un lietošanas tiesībām tiek sūtīts lietotājam pieteikumā vai Sistēmā norādītā veidā. Lietotājam, kas ir fiziska persona, priekšapmaksas rēķins tiek sūtīts, izmantojot elektronisko pastu.
  5. Domēna vārda lietotājam vai administratīvai kontaktpersonai, autorizējoties Sistēmā ar lietotāja vārdu un paroli, pieejams priekšapmaksas rēķins līdz tā apmaksai un nodokļu rēķins pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
 4. RĒĶINA APMAKSAS KĀRTĪBA

  1. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu maksājumu veikšanu pilnā apmērā.
  2. Priekšapmaksas rēķins par domēna vārda reģistrāciju un lietošanas tiesībām ir jāapmaksā 14 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
  3. Priekšapmaksas rēķins par lietošanas tiesību pagarināšanu ir jāapmaksā līdz apmaksātā domēna vārda lietošanas tiesību perioda beigām.
  4. Pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas veikšanas dati rēķinā netiek mainīti un tiek sagatavots nodokļu rēķins. Datu maiņu rēķinā drīkst veikt līdz priekšapmaksa rēķina apmaksai, nosūtot pieprasījumu uz elektronisko pastu billing@nic.lv.
  5. Priekšapmaksas rēķina nesaņemšana nav attaisnojošs iemesls apmaksas neveikšanai noteiktajā termiņā. Veiktie maksājumi netiek atmaksāti, ja pakalpojuma sniegšana ir jau uzsākta.
  6. Ja priekšapmaksa rēķinā norādītajā termiņā maksājums nav saņemts, Reģistra uzturētājs rīkojas saskaņā ar Domēna vārdu lietošanas noteikumu augstākā līmeņa domēnā .lv un uzsāk līguma izbeigšanas procedūru.
 5. GROZĪJUMI

  1. Reģistra uzturētāja cenrādis un norēķinu kārtība pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas izmaiņas tiks publicētas www.nic.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.
  2. Gadījumā, ja stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas maina pievienotās vērtības nodokļa likmi vai citu uz pakalpojumu attiecināmu nodokli, tad par nemainīgu tiek uzskatīta maksa bez nodokļiem, bet pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai bez iepriekšēja paziņojuma par izmaiņām.