Izmaiņu veikšana

Drukāt

Kā var mainīt informāciju reģistrētam domēna vārdam?

Visērtāk izmaiņas reģistrētam domēna vārdam veikt, izmantojot Klientu tiešsaistes sistēmu.

Izmaiņas domēna vārda tehniskajā un kontaktinformācijā joprojām var veikt arī, nosūtot e-pasta pieprasījumu uz dns@nic.lv. Pieprasījums jānosūta no tās e-pasta adreses, kas norādīta kā tehniskās vai administratīvās kontaktpersonas e-pasta adrese.

Ja esat reģistrējuši domēna vārdu, izmantojot reģistratūras pakalpojumu, tad Klientu tiešsaistes sistēmās izmaiņas veikt nevarēsiet. Lai veiktu nepieciešamo informācijas maiņu, sazinieties ar savu reģistratūru.

Kā var dzēst domēna vārdu?

Lai dzēstu domēna vārdu, domēna vārda Lietotājam ir jāiesniedz NIC viņa parakstīta (atteikuma forma). Šo dokumentu domēna vārda Lietotājs var iesniegt:

  1. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, sūtot uz e-pastu dns@nic.lv no domēna vārda Lietotāja e-pasta adreses;
  2. ja nav pieejams drošs elektroniskais paraksts, tad izmantojot savu e-adresi portālā latvija.lv, laukā KAM norādot: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, reģ.Nr. 90002111761;
  3. pašrocīgi parakstītu iesniegumu papīra formātā, sūtot ieskenētu uz e-pastu dns@nic.lv, bet oriģinālu noteikti atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi:

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts,
Tīkla risinājumu daļa (NIC),
Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV-1459, Latvija

No domēna vārda ir iespējams atteikties arī Klientu tiešsaistes sistēmā, aizpildot atteikuma formu. Taču arī šajā gadījumā domēna vārda Lietotāja parakstīts oriģināls ir jāiesniedz kādā no iepriekš minētajiem veidiem NIC.

Kādus datus ir iespējams mainīt?

Katrai kontaktpersonai ir noteikts, kāda veida datus par domēna vārdu šī persona drīkst mainīt:

  1. Domēna vārda administratīvā persona pārstāv domēna vārda lietotāju un var mainīt jebkurus datus, kas ir saistīti ar konkrēto domēna vārdu, t.sk. mainīt domēna vārda lietotāja kontaktinformāciju.
  2. Tehniskā kontaktpersona var mainīt domēna vārda tehniskos datus. Informācija par veiktajām izmaiņām tiek nosūtīta uz e-pastu domēna vārda lietotājam.

Kā var mainīt domēna vārda lietotāju?

Lai nomainītu domēna vārda lietotāju, ir nepieciešams rakstveida apstiprinājums. Tas nepieciešams, lai aizsargātu domēna vārdu lietotājus.

NIC tiešie klienti Klientu tiešsaistes sistēmā var sagatavot un izdrukāt iesniegumu lietotāja maiņai. Šādu iesniegumu iespējams sagatavot arī ārpus Klientu tiešsaistes sistēmas, norādot precīzus tās personas datus, kurai domēna vārds tiek nodots. Sagatavotais iesniegums jānosūta NIC:

  1. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu sūta uz e-pastu dns@nic.lv
  2. ja nav pieejams drošs elektroniskais paraksts, tad varat izmantot savu e-adresi portālā latvija.lv, laukā KAM norādot: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, reģ.nr. 90002111761
  3. Pašrocīgi parakstītu iesniegumu papīra formātā, sūta ieskenētu uz e-pastu dns@nic.lv, bet oriģinālu noteikti atsūta pa pastu uz Raiņa bulv. 29, Rīga, LV-1459.

Reģistratūru klientiem iesniegumi lietotāju maiņai jāsūta attiecīgajai reģistratūrai.

Vēršam uzmanību, ka juridiskām personām, pieprasot datu maiņu, iesniegums jāparaksta paraksttiesīgajām personām. Iesniegumam jābūt rakstītam uz personas veidlapas un jānoformē saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.

Pēc domēna vārda lietotāja maiņas iepriekšējais domēna vārda lietotājs zaudē domēna vārda lietošanas tiesības, un tam vairs nav tiesību veikt ar domēna vārdu saistītas darbības tā lietotāja statusā. Domēna vārda lietotāja maiņas gadījumā netiek piemērots pārejas periods, kurā iepriekšējam lietotājam vēl ir tiesības atjaunot domēna vārda lietošanu.

Domēna vārdu sistēma nepieļauj iespēju, ka vienam domēna vārdam var būt piesaistītas vairākas personas ar domēna vārda lietošanas tiesībām. Ja domēna vārdu nepieciešams izmantot vairākām personām vai citai personai, kura nav domēna vārda lietotājs, tad attiecības un saistības starp domēna vārda lietotāju un domēna vārda izmantotājiem regulē šo pušu savstarpēji noslēgtais līgums.

Kā var atteikties no domēna vārda?

Ja reģistrētais domēna vārds Jums vairs nav nepieciešams, Jums ir iespēja atteikties no domēna vārda jebkurā laikā. Domēna vārda atteikuma gadījumā veiktie maksājumi par domēna vārdu netiek atmaksāti.

Lai atteiktos no domēna vārda, esošajam domēna vārda lietotājam ir nepieciešams iesniegt NIC iesniegumu, kurā apliecina savu vēlmi atteikties no domēna vārda (Domēna vārda lietošanas tiesību atteikums ). Tāpat varat vērsties pie savas reģistratūras, kas nepieciešamās atteikšanās darbības veiks Jūsu vietā.

Vēršam uzmanību, ka juridiskām personām, iesniegums jāparaksta paraksttiesīgajiem, iesniegumam jābūt rakstītam uz personas veidlapas un noformētam saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.

Pēc atteikšanās no domēna vārda, domēna vārdam tiek noteikts pārejas periods 30 dienas, kura laikā iepriekšējais domēna vārda lietotājs var atjaunot domēna vārda lietošanas tiesības. Pēc šī termiņa domēna vārds kļūst publiski pieejams jaunai reģistrācijai.