Tiešsaistes sistēma

Drukāt

Klientu tiešsaistes sistēma

NIC klientu tiešsaistes sistēmas lietotāji var reģistrēt .lv domēna vārdus sev un citiem. Taču, ja, reģistrējot domēna vārdu, neesat norādījis sevi (piešķīris statusu) kā domēna vārda lietotāju, administratīvo vai tehnisko kontaktpersonu, tad pēc reģistrācijas apstiprinājuma šis domēna vārds Jūsu tiešsaistes sistēmas kontā vairs nebūs redzams.

NIC klientu tiešsaistes sistēma ļauj operatīvi administrēt domēna vārdus atbilstoši piešķirtajam statusam – lietotājs, administratīvā vai tehniskā kontaktpersona.

Ja domēna vārds reģistrēts FIZISKAI personai, tad sistēmā domēna vārdam tiek piesaistīti:

  • Lietotājs - Fiziska persona, kurai ir visplašākās pilnvaras: mainīt jebkuru informāciju, kas attiecas uz viņu pašu vai domēna vārdu;
  • Tehniskā kontaktpersona - Fiziska persona, kura drīkst mainīt domēna vārda tehniskos ierakstus un savu kontaktinformāciju.

Ja domēna vārds reģistrēts JURIDISKAI personai vai cita veida organizācijai, tad sistēmā domēna vārdam tiek piesaistīti:

  • Administratīvā kontaktpersona - Fiziska persona, kura pārstāv domēna vārda lietotāju (juridisku personu) un drīkst mainīt jebkuru norādīto informāciju par domēna vārdu, taču nedrīkst atteikties no domēna vārda lietošanas tiesībām vai mainīt pašu domēna vārda lietotāju.
  • Tehniskā kontaktpersona - Fiziska persona, kura drīkst mainīt domēna vārda tehniskos ierakstus un savu kontaktinformāciju.

Tiešsaistes sistēmā pieejamās darbības:

Darbība: Lietotājs VAI administratīvā kontaktpersona Tehniskā kontaktpersona
Pieteikt jaunus domēna vārdus un aplūkot to statusu
V V
Aplūkot sarakstu ar pārvaldībā esošajiem domēna vārdiem
V V
Uzdot jautājumus NIC un saņemt atbildes
V V
Mainīt savus personīgos datus: tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai pasta adresi
V V
Mainīt domēna vārda tehniskos datus
V V
Pieslēgt divfaktoru autentifikāciju (2FA)
V V
Mainīt domēna vārda tehnisko kontaktpersonu
V X
Mainīt apmaksas periodu un veikt apmaksu
V X
Atteikties no sava statusa
X V
Veikt domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu
Domēna vārda lietotāja rakstveida iesniegums (pieejams sistēmā) X
Veikt domēna vārda reģistrācijas atcelšanu
Domēna vārda lietotāja rakstveida iesniegums (pieejams sistēmā) X

Reģistrējoties sistēmā, lietotājs piekrīt NIC tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumiem.

Datu maiņu var veikt ne tikai NIC tiešsaistes sistēmā, bet arī sūtot pieprasījumu uz dns@nic.lv no kontaktpersonas e-pasta adreses.

Ko darīt, ja esat aizmirsuši NIC tiešsaistes sistēmas pieejas datus?

Ja esat aizmirsuši savu NIC tiešsaistes sistēmas:


Divfaktoru autentifikācija (2FA)

Lai aizsargātu savu .lv domēna vārda tiešsaistes pārvaldības kontu, aicinām aktivizēt un izmantot divfaktoru autentifikāciju (2FA).

Aktivizēt 2FA NIC klientu tiešsaistes sistēmā ir iespējams jebkurā Jums ērtā laikā un saziņa ar NIC nav nepieciešama. NIC izvēlētais 2FA veids izmanto bezmaksas 2FA lietotnes ģenerētu, uz laiku balstītu, vienreizēju piekļuves kodu (sauktu arī par TOTP - Time-based One-time Password).

Kā aktivizēt un lietot 2FA?

Veicot 2FA aktivizēšanu, lūdzam saglabāt savu slepeno atslēgu! Autentifikācijai izmantotās viedierīces nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā to izmantosiet, lai pieslēgtu citu ierīci.

Izmantojot 2FA, Jūsu tiešsaistes konti būs lielākā drošībā. Aizsargājiet savus lietotāja datus, pieslēdzot 2FA, un izbaudiet lielāku drošību pār saviem datiem.

Plašāku informāciju par ieviesto 2FA, lasiet NIC bloga rakstā “Divfaktoru autentifikācija”.