NIC privātuma politika

Drukāt

NIC gādā par augstākā līmeņa domēna .lv reģistra, tā tīmekļa vietnes www.nic.lv un NIC klientu tiešsaistes sistēmas lietotāju datu aizsardzību. Lai uzzinātu vairāk, aicinām izlasīt NIC privātuma politiku.

Datu apstrādes pārzinis

1. Augstākā līmeņa domēna .lv reģistra personas datu apstrādes pārzinis ir LU aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (Reģ.nr.90002111761), Tīkla risinājumu daļa (turpmāk – NIC), adrese Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija.

Datu apstrādes mērķis

2. Lai noslēgtu līgumu par .lv domēna vārda lietošanas tiesībām un nodrošinātu tā saistību izpildi, NIC, pamatojoties uz šo līgumu, veic domēna vārda reģistrācijas pieteikumā norādīto un līguma izpildes laikā atjaunoto datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 2.punktam. Datu drošība

3. NIC ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

4. NIC nodrošina vairāku līmeņu datu aizsardzību, tai skaitā:

  • datu pārraides starp Jūsu Interneta pārlūkprogrammu un NIC serveri aizsardzību, izmantojot TLS (Transport Layer Security) standartu;
  • datu pieprasītāju identifikāciju un autorizāciju;
  • savlaicīgu informācijas tehnoloģiju drošības nepilnību novēršanu.

Iespējamie datu saņēmēji

5. Bez Jūsu rakstiskas piekrišanas NIC nenodod Jūsu datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informāciju pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

6. NIC nodrošina NIC Klientu tiešsaistes sistēmā iespēju apskatīt visu aktuālo informāciju, kas pieejama par Jums un tiek apstrādāta augstākā līmeņa domēna .lv reģistrā.

7. Saviem datiem Jūs var piekļūt, kā arī izdarīt labojumus, izmantojot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu, klātienē NIC Klientu apkalpošanas centrā vai sūtot pieprasījumu uz pasta adresi Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija. NIC datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija un autorizācija.

Datu atjaunošana un datu neatjaunošanas sekas

8. Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan, slēdzot līgumu, gan līguma izpildes laikā.

9. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties veikt datu atjaunošanu NIC Klientu tiešsaistes sistēmā vai ziņot NIC par nepieciešamajām izmaiņām.

10. Konstatējot, ka Jūsu dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi, NIC nosūta aicinājumu līdz noteiktam termiņam veikt labojumus. Ja atbilde netiek sniegta vai dati netiek atjaunoti vai arī tiek konstatēts, ka dati ir nepatiesi, NIC ir tiesības izbeigt līgumu par domēna vārda lietošanu.

Politikas grozījumi

11. NIC privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. NIC visas NIC privātuma politikas izmaiņas publicēs www.nic.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām. Privātuma politikas iepriekšējās versijas NIC uzglabās arhīvā, lai Jūs nepieciešamības gadījumā varētu tās pārskatīt.