Atruna

Drukāt

Atruna

Mājas lapā www.nic.lv ietvertā informācija izmantojama, ievērojot autortiesības regulējošos normatīvos aktus. Ja tiek izmantota mājas lapā www.nic.lv ietvertā informācija, obligāti jāatsaucas uz precīzu informācijas avotu un informācijas ieguves datumu un laiku.

www.nic.lv mājas lapas sadaļas: Domēna vārdu reģistrācija, Strīdu risināšana un Datu maiņa satur aprakstošu un paskaidrojošu informāciju par augstākā līmeņa domēna .lv domēna vārdu reģistrācijas un lietošanas kārtību. Šajās sadaļās iekļautā informācija nevar tikt uzskatīta par juridisku konsultāciju un absolūti precīzu normatīvo aktu interpretāciju. Juridisku jautājumu gadījumā Jums būtu jākonsultējas ar neatkarīgu juridisku konsultantu, jo NIC nevar juridiski pārstāvēt tikai Jūsu intereses.