Par mums

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa (NIC) ir augstākā līmeņa domēna .lv reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētājs.

Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu augstākā līmeņa .lv domēna darbību atbilstoši starptautiski pieņemtajiem tehniskajiem standartiem un labajai praksei un nodrošināt elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) darbību.

NIC uzdevums ir nodrošināt:

  • drošu, stabilu un nepārtrauktu augstākā līmeņa domēna .LV darbību un pieejamību;
  • elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) darbību;
  • 24x7 iespēju pieteikt domēna vārdus, kā arī veikt izmaiņas tiešsaistes sistēmā;
  • .lv darbībai nepieciešamos datus un to precizitāti atbilstoši standartam;
  • Whois pakalpojumu;
  • konsultācijas ar domēna vārdiem saistītos tehniskos, administratīvos un juridiskos jautājumos.

Kontaktinformācija:

Adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija
Telefons: 67085858 (24x7)
Fakss: 67225072
E-pasts: dns@nic.lv
Atbalsts reģistratūrām: registrars@nic.lv
Sabiedrisko attiecību daļa: pr@nic.lv

 
Darba laiks
Pirmdiena - Piektdiena no 9:00 līdz 17:00
Sestdiena, Svētdiena brīvdiena

Rekvizīti:

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts,
Tīkla risinājumu daļa (NIC)
Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV-1459, Latvija
PVN LV90002111761
Norēķinu konts LV56HABA0001407058518
AS Swedbank
kods HABALV 22

NIC vēsture:

NIC 1993. gadā izveidojis augstākā līmeņa domēna .lv reģistru saskaņā ar Interneta numurpiešķires institūcijas deleģējumu.

NIC darbojas, ievērojot normatīvo aktu prasības, ICANN/IANA labākās prakses vadlīnijas, pieņemtās prasības un standartus, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu, darbības atklātību, personu datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma aizsardzību un patērētāju tiesības.

1993. gads

Interneta numurpiešķires institūcija (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) deleģē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam augstākā līmeņa domēnu .LV, un kopš tā laika reģistra turētājs ir to vadījis kā stabilu un sadarbspējīgu globālās domēna vārdu sistēmas daļu Interneta sabiedrības labā, darbojoties atbilstoši standartu un labākās prakses (Request For Comments – RFC) prasībām.

1997. - 1999. gads

IANA reformas rezultātā izveido Interneta vārdu un numuru piešķires korporāciju (Internet Corporation for Assigned Names un Numbers - ICANN), kā arī tiek pārtraukts pasaules domēna vārdu sistēmas zinātniskās izpētes finansējums no Amerikas Savienoto Valstu puses. Tiek ieviesta maksa par domēna vārdu reģistrāciju un uzturēšanu. NIC.lv kopš 1997. gada līdzīgi kā citi reģistri nodrošina domēna vārdu reģistrāciju un uzturēšanu kā maksas pakalpojumu. “.Iv” augstākā līmeņa domēnu reģistra ietvaros tika izstrādāta un pieņemta „Domēnu strīdu risināšanas politika”. Politika noteica galvenos principus, kas jāievēro, reģistrējot domēna vārdus.

2000. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs sāk nodrošināt iespēju domēna vārdu reģistrāciju un maksājumus veikt tiešsaistē, izmantojot 2000. gadā izveidoto mājas lapu. “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs uzsāk .lv domēna vārdu reģistrētāju datu bāzes darbības modernizāciju. Ievērojot attīstību un izmaiņas domēna vārdu reģistrēšanā visā pasaulē un ņemot vērā tādus starptautiskas nozīmes dokumentus kā 1999. gada maija IANA TLD Delegation Practices Document; 1999. gada 30. aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas sniegto pirmo ziņojumu ICANN - pirmo Interneta domēna vārdu procesu (Report of the first Internet Domain Name Process), 1999. gada 24. augustā Vienotos domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumus ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and Rules. “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistra ietvaros tika izstrādāti un pieņemti grozījumi „Domēnu strīdu risināšanas politika “.lv” augstākā līmeņa domēnā”. Politika tika pārsaukta par „Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumiem “.lv” augstākā līmeņa domēnu (ALD) reģistrā.”, kas stājās spēkā ar 2000. gada 1. jūliju.

2001. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs sāk nodrošināt Whois datu bāzes darbību .lv domēnā. 20.jūnijā Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija izstrādā ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, kuras rekomendācijas ievieš arī “.lv” augstākā līmeņa domēnu (ALD) reģistrā. 2001. gada 1. augustā “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistra ietvaros tika izstrādāti grozījumi „Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumos “.lv” augstākā līmeņa domēnu (ALD) reģistrā”, kas stājās spēkā ar 2001. gada 6. augustu.

2003. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs izveido jaunu mājas lapu.

2004. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs viens no pirmajiem reģistriem, kas izstrādājis un ieviesis daudzvalodu domēna vārdus (internationalized domain names - IDN) un no 2004. gada 1. marta „.lv” domēna vārda reģistrā piedāvā reģistrēt domēna vārdus, izmantojot latviešu burtus ar diakritiskajām zīmēm. Ņemot vērā pasaulē pieņemto rekomendāciju, kā arī “.lv” domēna vārdu reģistrācijas noteikumu darbību un prakses analīzi 1. jūnijā “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistra ietvaros tika izstrādāti un pieņemti grozījumi „Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumos “.lv” augstākā līmeņa domēnu (ALD) reģistrā.”, kas stājās spēkā ar 2004. gada 1. jūniju. 2004.gadā Latvijas valsts, pieņemot Elektronisko sakaru likumu, iesaistās „.lv” domēna reģistra darbības noteikšanā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai uzliekot pienākumu noteikt vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzraudzīt šo prasību izpildi.

2005. gads

Septembrī “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs iestājas CENTR asociācijā (Association of Internet Country Code Top Level Domain Registries - CENTR).

2006. gads

19.maijā “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs paraksta vienošanos ar Interneta vārdu un numuru piešķires korporāciju (Internet Corporation for Assigned Names un Numbers - ICANN).5.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu apstiprina Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu par “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistra turētāju.

2007. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs 2007. gadā pabeidz domēna vārdu sistēmas infrastruktūras atjaunošanu. Septembrī NIC organizē Eiropas domēna vārdu reģistru turētāju asociācijas CENTR juridisko un regulēšanas jautājumu semināru. Tajā tika aplūkotas dažādas tēmas, kas skar reģistru noteikumu liberalizāciju, kritisko infrastruktūru, kā arī valstu domēna vārdu reģistru turētāju iespējas cīnīties pret ļaunprātību internetā. Decembrī “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs iesaistās CSIRT (Computer Security Incident Response Team) aktivitātēs.

2008. gads

No janvāra tiek samazināta maksa par domēna vārda reģistrāciju un uzturēšanu augstākā līmeņa domēnā .lv. Februārī CERT NIC.LV rīko interneta drošības jautājumiem veltītu semināru, kurā Baltijas valstu un Nīderlandes CSIRT (Interneta drošības incidentu reaģēšanas komandas) speciālisti dalās pieredzē par drošības incidentu risināšanu. Jūnijā starptautisku akreditāciju saņem Latvijas pirmā interneta drošības incidentu risināšanas vienība ar nosaukumu CERT NIC.LV. Tās uzdevums ir novērst dažādus pārkāpumus, kas kaitē drošai un likumīgai interneta lietošanai. Septembrī pabeigts sabiedriskās domas socioloģiskais pētījums „Par domēna vārdu reģistrācijas liberalizācijas iespējām Latvijā”. Oktobrī NIC izvieto sekundāro serveri Lietuvā.

2009. gads

12.janvārī NIC veic būtiskas izmaiņas pakalpojuma sniegšanā, ieviešot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu. No 19. līdz 21.janvārim CERT NIC.LV komanda organizē 26.starptautisko TF-CSIRT tikšanos un FIRST simpoziju. 1.jūnijā .lv pievienojas CommunityDNS kādamraides (anycast) tīklam. 9.jūnijā Augstākā līmeņa domēna .lv kļūst par ICANN ccNSO biedru. Jūnijā pabeigta DNS serveru tīkla modernizācija, kuras mērķis ir paaugstināt sistēmas stabilitāti un drošumu. 1.jūlijā NIC liberalizē noteikumus domēna vārdu reģistrēšanai augstākā līmeņa domēnā .lv. No 10. jūlija NIC pakalpojumi – www.nic.lv un rekursīvais DNS serveris – ir pieejami arī caur IPv6. Novembrī tiek uzsākta pāreja uz Reģistra-Reģistratūru modeli. Noslēgti līgumi ar pirmajām .lv reģistratūrām. Decembrī atklāta NIC Klientu tiešsaistes sistēmas mobilā versija NIC24. Kaut arī mobilās versijas iespējas salīdzinājumā ar pilno versiju ir ierobežotas, tā dod iespēju pārvaldīt tīkla ierakstus arī tad, ja neesat pie datora.

2011. gads

13.maijā reģistratūrām uzsākam piedāvāt EPP risinājumu ātrākai un ērtākai datu apmaiņai ar reģistru. 19.septembrī NIC izveido jaunu kādamraides mākoni sekundārajiem serveriem d.nic.lv.

2012. gads

9.maijā .lv zona parakstīta ar DNSSEC. 13.augustā .lv DS ieraksti publiskoti saknes serverī.

2013. gads

Martā NIC pilnībā pāriet uz pašu vajadzībām izstrādāto klientu apkalpošanas sistēmu, kas būtiski atvieglo un paātrina klientu apkalpošanas centra darbinieku darbu. 19.aprīlī, atzīmējot .lv 20.-to gadadienu, NIC rīko starptautisku DNS un interneta jautājumiem veltītu konferenci.

2014. gads

Janvārī līdz ar pāreju uz eiro NIC samazina gada maksu par domēna vārda lietošanas tiesībām uz 10 eiro + PVN. 9.martā a.nic.lv serveris pārcelts kādamraides tīklā, vēl vairāk palielinot .lv darbības uzticamību. Jūnijā d.nic.lv kādamraides tīkls paplašināts, izvietojot jaunu punktu Daugavpilī.

2015. gads

Jūnijā darbu sāk modernizētā serveru telpa. NIC paplašina savu kādamraides tīklu, izvietojot jaunu punktu Tallinā, Igaunijā.

Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 5.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr.366 „Augstākā līmeņa domēna ,,.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība 19.punktu ar 2015.gada 23.februāra Satiksmes ministrijas lēmumu Nr.03-02/745 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts atzīts par augstākā līmeņa domēna ,,.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētāju.

2016. gads

Martā atklāta jaunā mājas lapa.