Par mums

Sazināties ar mums iespējams 24x7, rakstot uz e-pastu dns@nic.lv vai zvanot pa tālruni 67085858. Atgādinām, ka ērti un ātri savus domēna vārdus varat administrēt, izmantojot NIC klientu tiešsaistes sistēmu.

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa (NIC) ir augstākā līmeņa domēna .lv reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētājs.

Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu augstākā līmeņa .lv domēna darbību atbilstoši starptautiski pieņemtajiem tehniskajiem standartiem un labajai praksei un nodrošināt elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) darbību.

NIC uzdevums ir nodrošināt:

  • drošu, stabilu un nepārtrauktu augstākā līmeņa domēna .LV darbību un pieejamību;
  • elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) darbību;
  • 24x7 iespēju pieteikt domēna vārdus, kā arī veikt izmaiņas tiešsaistes sistēmā;
  • .lv darbībai nepieciešamos datus un to precizitāti atbilstoši standartam;
  • Whois pakalpojumu;
  • konsultācijas ar domēna vārdiem saistītos tehniskos, administratīvos un juridiskos jautājumos.

Kontaktinformācija:

Telefons: 67085858 (24x7)
E-pasts: dns@nic.lv
Atbalsts reģistratūrām: registrars@nic.lv
Sabiedrisko attiecību daļa: pr@nic.lv
Facebook: https://www.facebook.com/LVregistrs
Twitter: https://twitter.com/LVregistrs

Norēķinu rekvizīti klientu maksājumiem

Saņēmējs:
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts,  
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija  
PVN LV90002111761  

Banka:
“SEB banka”, IBAN: LV46UNLA0002220609628
“Swedbank” AS, IBAN: LV56HABA0001407058518

Maksājuma mērķī noteikti norādiet: domēna vārdu vai rēķina numuru.

Biroja darba laiks:

Maksājumi par domēna vārdu klātienē netiek pieņemti!

 
Darba laiks
Pirmdiena - Piektdiena no 9:00 līdz 17:00
Sestdiena, Svētdiena brīvdiena

NIC vēsture:

NIC 1993. gadā izveidojis augstākā līmeņa domēna .lv reģistru saskaņā ar Interneta numurpiešķires institūcijas deleģējumu.

NIC darbojas, ievērojot normatīvo aktu prasības, ICANN/IANA labākās prakses vadlīnijas, pieņemtās prasības un standartus, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu, darbības atklātību, personu datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma aizsardzību un patērētāju tiesības.

1993. gads

Interneta numurpiešķires institūcija (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) deleģē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam augstākā līmeņa domēnu .LV, un kopš tā laika reģistra turētājs ir to vadījis kā stabilu un sadarbspējīgu globālās domēna vārdu sistēmas daļu Interneta sabiedrības labā, darbojoties atbilstoši standartu un labākās prakses (Request For Comments – RFC) prasībām.

1997. - 1999. gads

IANA reformas rezultātā izveido Interneta vārdu un numuru piešķires korporāciju (Internet Corporation for Assigned Names un Numbers - ICANN), kā arī tiek pārtraukts pasaules domēna vārdu sistēmas zinātniskās izpētes finansējums no Amerikas Savienoto Valstu puses. Tiek ieviesta maksa par domēna vārdu reģistrāciju un uzturēšanu. NIC.lv kopš 1997. gada līdzīgi kā citi reģistri nodrošina domēna vārdu reģistrāciju un uzturēšanu kā maksas pakalpojumu. “.Iv” augstākā līmeņa domēnu reģistra ietvaros tika izstrādāta un pieņemta „Domēnu strīdu risināšanas politika”. Politika noteica galvenos principus, kas jāievēro, reģistrējot domēna vārdus.

2000. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs sāk nodrošināt iespēju domēna vārdu reģistrāciju un maksājumus veikt tiešsaistē, izmantojot 2000. gadā izveidoto mājas lapu. “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs uzsāk .lv domēna vārdu reģistrētāju datu bāzes darbības modernizāciju. Ievērojot attīstību un izmaiņas domēna vārdu reģistrēšanā visā pasaulē un ņemot vērā tādus starptautiskas nozīmes dokumentus kā 1999. gada maija IANA TLD Delegation Practices Document; 1999. gada 30. aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas sniegto pirmo ziņojumu ICANN - pirmo Interneta domēna vārdu procesu (Report of the first Internet Domain Name Process), 1999. gada 24. augustā Vienotos domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumus ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and Rules. “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistra ietvaros tika izstrādāti un pieņemti grozījumi „Domēnu strīdu risināšanas politika “.lv” augstākā līmeņa domēnā”. Politika tika pārsaukta par „Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumiem “.lv” augstākā līmeņa domēnu (ALD) reģistrā.”, kas stājās spēkā ar 2000. gada 1. jūliju.

2001. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs sāk nodrošināt Whois datu bāzes darbību .lv domēnā. 20.jūnijā Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija izstrādā ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, kuras rekomendācijas ievieš arī “.lv” augstākā līmeņa domēnu (ALD) reģistrā. 2001. gada 1. augustā “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistra ietvaros tika izstrādāti grozījumi „Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumos “.lv” augstākā līmeņa domēnu (ALD) reģistrā”, kas stājās spēkā ar 2001. gada 6. augustu.

2003. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs izveido jaunu mājas lapu.

2004. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs viens no pirmajiem reģistriem, kas izstrādājis un ieviesis daudzvalodu domēna vārdus (internationalized domain names - IDN) un no 2004. gada 1. marta „.lv” domēna vārda reģistrā piedāvā reģistrēt domēna vārdus, izmantojot latviešu burtus ar diakritiskajām zīmēm. Ņemot vērā pasaulē pieņemto rekomendāciju, kā arī “.lv” domēna vārdu reģistrācijas noteikumu darbību un prakses analīzi 1. jūnijā “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistra ietvaros tika izstrādāti un pieņemti grozījumi „Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumos “.lv” augstākā līmeņa domēnu (ALD) reģistrā.”, kas stājās spēkā ar 2004. gada 1. jūniju. 2004.gadā Latvijas valsts, pieņemot Elektronisko sakaru likumu, iesaistās „.lv” domēna reģistra darbības noteikšanā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai uzliekot pienākumu noteikt vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzraudzīt šo prasību izpildi.

2005. gads

Septembrī “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs iestājas CENTR asociācijā (Association of Internet Country Code Top Level Domain Registries - CENTR).

2006. gads

19.maijā “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs paraksta vienošanos ar Interneta vārdu un numuru piešķires korporāciju (Internet Corporation for Assigned Names un Numbers - ICANN).5.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu apstiprina Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu par “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistra turētāju.

2007. gads

”.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs 2007. gadā pabeidz domēna vārdu sistēmas infrastruktūras atjaunošanu. Septembrī NIC organizē Eiropas domēna vārdu reģistru turētāju asociācijas CENTR juridisko un regulēšanas jautājumu semināru. Tajā tika aplūkotas dažādas tēmas, kas skar reģistru noteikumu liberalizāciju, kritisko infrastruktūru, kā arī valstu domēna vārdu reģistru turētāju iespējas cīnīties pret ļaunprātību internetā. Decembrī “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrs iesaistās CSIRT (Computer Security Incident Response Team) aktivitātēs.

2008. gads

No janvāra tiek samazināta maksa par domēna vārda reģistrāciju un uzturēšanu augstākā līmeņa domēnā .lv. Februārī CERT NIC.LV rīko interneta drošības jautājumiem veltītu semināru, kurā Baltijas valstu un Nīderlandes CSIRT (Interneta drošības incidentu reaģēšanas komandas) speciālisti dalās pieredzē par drošības incidentu risināšanu. Jūnijā starptautisku akreditāciju saņem Latvijas pirmā interneta drošības incidentu risināšanas vienība ar nosaukumu CERT NIC.LV. Tās uzdevums ir novērst dažādus pārkāpumus, kas kaitē drošai un likumīgai interneta lietošanai. Septembrī pabeigts sabiedriskās domas socioloģiskais pētījums „Par domēna vārdu reģistrācijas liberalizācijas iespējām Latvijā”. Oktobrī NIC izvieto sekundāro serveri Lietuvā.

2009. gads

12.janvārī NIC veic būtiskas izmaiņas pakalpojuma sniegšanā, ieviešot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu. No 19. līdz 21.janvārim CERT NIC.LV komanda organizē 26.starptautisko TF-CSIRT tikšanos un FIRST simpoziju. 1.jūnijā .lv pievienojas CommunityDNS kādamraides (anycast) tīklam. 9.jūnijā Augstākā līmeņa domēna .lv kļūst par ICANN ccNSO biedru. Jūnijā pabeigta DNS serveru tīkla modernizācija, kuras mērķis ir paaugstināt sistēmas stabilitāti un drošumu. 1.jūlijā NIC liberalizē noteikumus domēna vārdu reģistrēšanai augstākā līmeņa domēnā .lv. No 10. jūlija NIC pakalpojumi – www.nic.lv un rekursīvais DNS serveris – ir pieejami arī caur IPv6. Novembrī tiek uzsākta pāreja uz Reģistra-Reģistratūru modeli. Noslēgti līgumi ar pirmajām .lv reģistratūrām. Decembrī atklāta NIC Klientu tiešsaistes sistēmas mobilā versija NIC24. Kaut arī mobilās versijas iespējas salīdzinājumā ar pilno versiju ir ierobežotas, tā dod iespēju pārvaldīt tīkla ierakstus arī tad, ja neesat pie datora.

2011. gads

13.maijā reģistratūrām uzsākam piedāvāt EPP risinājumu ātrākai un ērtākai datu apmaiņai ar reģistru. 19.septembrī NIC izveido jaunu kādamraides mākoni sekundārajiem serveriem d.nic.lv.

2012. gads

9.maijā .lv zona parakstīta ar DNSSEC. 13.augustā .lv DS ieraksti publiskoti saknes serverī.

2013. gads

Martā NIC pilnībā pāriet uz pašu vajadzībām izstrādāto klientu apkalpošanas sistēmu, kas būtiski atvieglo un paātrina klientu apkalpošanas centra darbinieku darbu. 19.aprīlī, atzīmējot .lv 20.-to gadadienu, NIC rīko starptautisku DNS un interneta jautājumiem veltītu konferenci.

2014. gads

Janvārī līdz ar pāreju uz eiro NIC samazina gada maksu par domēna vārda lietošanas tiesībām uz 10 eiro + PVN. 9.martā a.nic.lv serveris pārcelts kādamraides tīklā, vēl vairāk palielinot .lv darbības uzticamību. Jūnijā d.nic.lv kādamraides tīkls paplašināts, izvietojot jaunu punktu Daugavpilī.

2015. gads

Jūnijā darbu sāk modernizētā serveru telpa. NIC paplašina savu kādamraides tīklu, izvietojot jaunu punktu Tallinā, Igaunijā.

Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 5.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr.366 „Augstākā līmeņa domēna ,,.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība 19.punktu ar 2015.gada 23.februāra Satiksmes ministrijas lēmumu Nr.03-02/745 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts atzīts par augstākā līmeņa domēna ,,.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētāju.

2016. gads

Martā atklāta jauna www.nic.lv mājaslapa. Gada sākumā publicēta arī pirmā īpaši sadarbības partneriem domātā .LV Reģistratūru avīze, kurā stāstīts par reģistratūrām aktuālām izmaiņām, jaunumiem, pakalpojumiem, .LV domēna statistikas datiem, kā arī katrā īpaši izcelta kāda Reģistratūra, piešķirot tai titulu “RegiSTAR”. Gada laikā kopā publicēti divi numuri. Plašāk ar .LV reģistratūru avīzes numuriem varat iepazīties šeit.

1.oktobrī NIC sadarbībā ar Mākslīgā intelekta laboratoriju (AILab) klājā laida pasaulē pirmo domēna vārda ģenerēšanas rīku DOMENĪMI.LV, kas ievēro LATVIEŠU VALODAI raksturīgos locījumus, diakritiskās zīmes un ir izstrādāts, balstoties uz ikdienā lietoto valodu portālos, blogos, digitalizētās daiļliteratūras grāmatās, vārdnīcās un vārdu krājumos. DOMENĪMI.LV ņemot talkā mākslīgo intelektu palīdz ikkatram domēna vārdu izvēles krustcelēs nonākušajam, piemeklēt radošas BRĪVU domēna vārdu alternatīvas, kā arī izvēlēties sava domēna vārda reģistrācijai un prasībām piemērotāko .LV Reģistratūru.

Pēc ilgāka pārtraukuma organizēta .LV Latvijas reģistratūru tikšanās.

2017.gads

Mājaslapa papildināta ar BLOG sadaļu, kur vienuviet tiek publicēti informatīvi izglītojoši raksti ar pamācībām, informāciju par biežāk pieļautajām kļūdām, ieteikumiem un skaidrojumiem.

Ar janvāri LR Valsts Ieņēmumu dienestam (VID), ar jūliju Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai (CERT.LV) un Militārās izlūkošanas un drošības dienestam (MIDD) tiek piešķirtas īpašas tiesības – pieprasīt NIC bloķēt un atslēgt .lv domēna vārdus, ja domēna vārda lietotājs nav ievērojis kādu no valstī noteiktajām prasībām, kuras uzrauga šīs iestādes. Plašāk par VID piešķirtajām tiesībām lasiet - https://www.nic.lv/lv/vid-pieskirtas-tiesibas-atslegt-domena-vardu-s, savukārt ar CERT.LV un MIDD tiesībām atslēgt .LV domēna vārdus - https://www.nic.lv/lv/cert-lv-un-midd-tiesibas-atslegt-lv-domena-vardus

Mainīta .LV Reģistratūru cenu politika – reģistratūrām piešķir 35% atlaidi, ja to pārvaldībā ir vairāk nekā 50 .lv domēna vārdi.

11.oktobrī ICANN maina domēna vārdu sistēmas drošības paplašinājuma (DNSSEC) protokolā izmantoto kriptogrāfisko atslēgas pāri (zonas (.root)) KSK.

NIC sadarbībā ar CERT.LV un ICANN 13. novembrī rīkoja praktisku semināru “DNS abuse: Tools and methods for investigations”.

No 1.-2. martam Latvijā noritēja Eiropas augstākā līmeņa domēna vārdu padomes CENTR ģenerālā asambleja, kuras dalībnieki apsprieda globālus interneta drošības, privātuma un datu aizsardzības jautājumus, kā arī domēnu stabilitātes stiprināšanas risinājumus. Kopīgi tika meklēti jauni attīstības ceļi drošākai interneta lietošanai visā pasaulē.

Rīgā, 18.maijā tika rīkota ikgadējā “.LV REĢISTARTŪRU TIKŠANĀS”, kur neformālā atmosfērā kopīgi izrunāts gada laikā paveiktais .LV domēna infrastruktūras attīstībā, sniegts ieskats .LV domēna statistikā un starptautiskajās domēna tirgus tendencēs, iepazīstināti partneri ar izmaiņām normatīvajos aktos attiecībā uz domēna vārdiem (ES personas datu regula, NIS direktīva, grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā), kā arī skaidroti jau ieviestās un plānotās izmaiņas NIC reģistratūru cenu politikā.

2018.gads

.LV domēnam 29.aprīlī apritēja 25 gadi! Par godu šim notikumam tiek iedibināta jauna tradīcija un 19.-20.aprīlī organizēta pirmā domēnu industrijas konference speciāli Baltijas auditorijai “Baltic Domain Days”. Galvenās konferences tēmas bija - domēna vārdu atslēgšanas, bloķēšanas, kibernoziegumu un intelektuālā īpašuma tiesību aktualitātes Baltijas valstīs. Konferencē tiek pulcētas gan .LV Reģistratūras, gan citi NIC sadarbības partneri, kā, piemēram, LIKTA, VID, CERT.LV, VP, ICANN, .SE un .EU reģistri, un citi.

Tiek ieviestas izmaiņas .LV reģistratūru cenrādī - piešķir 35% atlaidi visām reģistratūrām, neskatoties uz pārvaldāmo .lv domēna vārdu skaitu.

Ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, NIC veic dažādas izmaiņas pakalpojumu sniegšanas kārtībā un dokumentos. Izmaiņas tika ieviestas reģistratūru sadarbības līgumos kā arī DOMĒNA VĀRDU LIETOŠANAS NOTEIKUMOS AUGSTĀKĀ LĪMEŅA DOMĒNĀ .LV.

Sadarbībā ar Eiropas IP Tīklu Koordinācijas Centru (RIPE NCC) aprīlī LU MII telpās tika organizētas vairākas bezmaksas apmācības RIPE biedriem (LIR pārstāvjiem) - NCC Basic IPv6 Training Course, NCC IPv6 Security Training, RIPE NCC Measurements and Tools Training Course.

2019.gads

NIC, sakarā ar VDAR ieviešanu, uzsāk darbu pie jaunas domēna vārdu reģistrācijas kārtības ar samazinātu apstrādāto datu apjomu – tiek noņemta loma “maksātājs”.

Sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības uzņēmuma “Possible Security” tiek veikts pētījums par sekām, kādas rodas pāragri un neapdomīgi atsakoties no domēna vārda. Pētījuma rezultāti tiek publicēti arī dažādos ar kiberdrošību saistītos pasākumus, kā, piemēram CERT.LV rīkotā IT drošības seminārā Esi drošs un citos. Plašāk par pētījumu - https://www.nic.lv/lv/atsakies-no-domena-varda-atbildigi

Tiek rīkota domēnu industrijas konference TLD CON, kas pulcē un apvieno austrumu Eiropas un Āzijas reģistrus.

No 15. līdz 16. aprīlim Igaunijā noritēja īpaši Baltijas valstu domēnu nozarei veltītais pasākums “Baltic Domain Days 2019”.

Atzīmējot NIC un .LV Reģistratūru sadarbības modeļa 10 gadi, tika rīkota īpaši .LV Reģistratūrām veltīta jubilejas konference.

2020.gads

Sadarbībā ar Eiropas IP Tīklu Koordinācijas Centru (RIPE NCC) Rīgā tiek organizētas bezmaksas praktiskas mācības RIPE biedriem (LIR pārstāvjiem) - LIR Training Course Outline, un RIPE Database Training Course.

Ar martu arī Latvijā sākas COVID-19 pandēmija, tiek ieviests attālinātais darbs klientu apkalpošanā. Pandēmijas iespaidā strauji pieaug reģistrēto domēna vārdu skaits.

Apkopoti un publicēti aptaujas rezultāti par to, cik bieži Reģistratūras veic savu klientu datu auditu un aktualizēšanu .LV reģistrā.

Papildināta EPP funkcionalitāte, proti, .LV Reģistratūru domēna vārdu pārvaldīšanas risinājumā NICEPP ar 20. maiju iespējota domēna vārda reģistratūras maiņas pārvaldīšana (RFC-3731). Atvieglota arī NICEPP ieviešana, izmantojot objektu orientētu PHP-EPP-klientu, kurš pieejams GitHub- https://github.com/metaregistrar/php-epp-client.

NIC klientu tiešsaistes sistēmā ieviesta divu faktoru autentifikācija, lai aizsargātu savu .lv domēna vārda tiešsaistes pārvaldības kontu.

Aktīva līdzdalība Eiropas kibedrošības mēnesim par godu CERT .LV rīkotajā sabiedrību izglītojošajā kampaņā “Apgūsti kiberdrošības pamatus”, no NIC puses stāstot un rādot piemērus, kā domēna vārda var tikt izmantoti ļaunprātīgos nolūkos un kā sabiedrība, to zinot, var sevi pasargāt.

Papildināts Latvijas IP saraksts - papildus manuālajam sarakstam tiek ņemti vērā arī RIPE NCC dati un maršrutētāja BGP tabula, kas satur Latvijas organizāciju tīklus.

2021.gads

Latvijas tirgu tiešsaistē strauji iekaro mūsu kaimiņvalstu uzņēmēji, piemēram, 2021.gadā visaktīvākā ir Lietuva, reģistrējot teju 3600 .lv domēna vārdus. Ievērojami (par 137%) pieaugusi arī Krievijas uzņēmumu vēlme uzrunāt Latvijas patērētājus ar mājaslapas nosaukumu .LV domēnā.

Uzrunāti 3721 domēna vārdu lietotāji, kuri reģistrēti un darbojušies jau vairāk nekā 15 gadus, un piedāvāta iespēja izmantot NIC lojalitātes programmu “maksā mazāk un retāk”, proti, ņemot domēna vārdu uz ilgāku periodu (no 2 līdz 5 gadiem), maksa par gadu ir mazāka. Piedāvājumu izmantoja 1306 (35,1%) domēna vārdu lietotāji.

2022.gads

NIC sadarbībā ar Interneta vārdu un numuru piešķires korporāciju (ICANN) rīkoja vairākus bezmaksas vebinārus interneta kopienai Centrāleiropā un Baltijā. Plašāk - https://www.nic.lv/lv/vebinari-par-dns-darbibu-rezoluciju-un-drosibu

Atbalstām Ukrainu, piešķirot 100% atlaidi domēna vārdiem, kuru lietotājiem līdz Krievijas uzsāktā kara Ukrainā karam, kā mītnes vieta norādīta Ukraina.

Ar 10.maiju ieviestas izmaiņas .LV Reģistratūru domēna vārdu pārvaldīšanas risinājumā NICEPP.

NIC tiešsaistes sistēmā Reģistratūru profilā Ieviests jauns rīks – statistika, kur var iepazīties ar reģistratūras pārvaldībā esošo .LV domēna vārdu un to lietotāju statistiskas datiem - https://www.nic.lv/lv/jaunums-registraturu-statistikas-parskats

Pēc ilgāka pārtraukuma tika rīkots tiešsaistes seminārs .LV reģistratūrām, kurā tika runāts par domēnu nozares tendencēm Eiropā un Latvijā, jaunieviestajām Eiropas tiesību normu izmaiņām un kā tās ietekmē Eiropas reģistru uzturētājus un reģistratūras, DNS aizsardzību, kā arī jaunajiem pakalpojumiem .LV Reģistratūrām.