Jaunums – Reģistratūru statistikas pārskats

Jaunums – Reģistratūru statistikas pārskats

Pareizi izmantoti dati ir vērtība, kas palielina organizācijas efektivitāti. Tādēļ saviem sadarbības partneriem .LV Reģistratūrām esam izstrādājuši īpašu rīku – Reģistratūras statistikas pārskatu, lai sniegtu iespēju analizēt un novērtēt jau paveikto, kā arī stratēģiski izplānot turpmākos lēmumus.

Reģistratūras savā NIC tiešsaistes sistēmas profila jaunizveidotajā sadaļā ”Statistika” var iepazīties ar to pārvaldībā esošo .LV domēna vārdu un to lietotāju statistiskas datiem. Sākotnēji tiek attēlots statistikas apkopojums par pēdējiem 12 mēnešiem, taču ir iespēja atlasīt un plašāk izpētīt jebkuru laika periodu no datuma, kad organizācija kļuva par NIC sadarbības partneri. Dati ir pieejami latviešu un angļu valodā.

Reģistratūru statistikas pārskatā ir 3 daļas:

1. Domēna vārdu profils

Šajā daļā tiek iekļauti dati par reģistratūras pārvaldībā esošajiem domēna vārdiem – to kopskaitu, kā arī sadalījumu pēc:

  • piederības - reģistrēts fiziskai vai juridiskai personai vai pašai reģistratūrai;
  • veida - tradicionāls (calis.lv), latvisks (čalis.lv) vai trešā līmeņa domēna vārds (calis.id.lv).

2. Domēna vārdu kustība

Šajā daļā tiek iekļauti statistikas dati par pārvaldībā esošo domēna vārdu pieauguma (jauno reģistrēto vai pie reģistratūras atnākušo) un samazinājuma (aizgājušo vai dzēsto) sadalījumu.

Finanšu plānošanas nolūkos, pievienots grafiks ar nākamajā gadā paredzamo atjaunojamo domēna vārdu skaitu, tātad arī paredzamā NIC izrakstītā rēķina apmēru.

3. Lietotāju kopsavilkums

Šajā daļā tiek apskatīti statistikas dati par pārvaldībā esošo domēna vārdu lietošanas tiesību turētājiem (lietotājiem) jeb klientiem:

  • to kopskaits,
  • sadalījums pēc valsts piederības un personas tipa.

Statistikas apkopojuma beigās var iepazīties ar izmantoto terminu un aprēķinu skaidrojumiem - https://www.nic.lv/lv/glosarijs.

Lai veicas atklāt jaunas izaugsmes iespējas!