WHOIS

Drukāt

Whois pakalpojums ir meklēšanas rīks, kas nodrošina reģistrēto domēna vārdu meklēšanu noteiktā augstākā līmeņa domēnā, sniedzot domēna vārda kontaktinformāciju. Šī pakalpojuma nosaukums veidots, apvienojot angļu valodas vārdus „WHO” un „IS” (latviešu valodā - Kurš ir?).

NIC mājas lapā ir iespēja meklēt informāciju tikai par domēna vārdiem, kas reģistrēti augstākā līmeņa domēnā .LV. Dati augstākā līmeņa domēna .lv whois datu bāzē tiek atjaunoti 4 reizes dienā.

Saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kopš 2018. gada 25. maija ir veiktas izmaiņas WHOIS pakalpojumā. Ar WHOIS izmantošanas kārtību varat iepazīties NIC WHOIS noteikumos.

WHOIS PIEEJAMA ŠĀDA INFORMĀCIJA:

Fiziska persona: Juridiska persona:
Domēna vārds
V V
Statuss
V V
Domēna vārda lietotājs
Veids
V V
Nosaukums
X V
E-pasts
X V
Tālrunis
X V
Adrese
X V
Reģistrācijas nr.
X V
Tehniskā kontaktpersona
Veids
V V
Reģistratūra (ja izmanto Reģistratūras pakalpojumus)
Veids
V V
Nosaukums
V V
E-pasts
V V
Tālrunis
V V
Adrese
V V
Reģistrācijas nr.
V V
Tehniskie ieraksti
Domēna vārda serveri
V V

V - informācija ir publiski pieejama
X - informācija nav publiski pieejama

Augstākā līmeņa domēna .LV reģistrā esošo informāciju, kas nav pieejama publiski, var pieprasīt pats domēna vārda lietotājs vai valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

*Lai aizsargātu domēna vārdu lietotājus no ļaunprātīgas reģistrēto domēna vārdu datu izmantošanas, whois rīks izveidots, ievērojot gan normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz fizisko personu datu aizsardzību, gan VDAR, kā arī starptautiskos standartus un rekomendācijas par whois meklētāju veidošanu. Tāpēc publiski nav pieejams pilns reģistrēto domēna vārdu saraksts, kā arī domēna vārdu kontaktpersonu (fizisko personu) vārdi, uzvārdi, personas kods, telefona numurs, kā arī pasta un e-pasta adreses.