WHOIS

Drukāt

Whois pakalpojums ir meklēšanas rīks, kas nodrošina reģistrēto domēna vārdu meklēšanu noteiktā augstākā līmeņa domēnā, sniedzot domēna vārda kontaktinformāciju. Šī pakalpojuma nosaukums veidots, apvienojot angļu valodas vārdus „WHO” un „IS” (latviešu valodā - Kurš ir?).

NIC mājas lapā ir iespēja meklēt informāciju par domēna vārdiem, kas reģistrēti augstākā līmeņa domēnā .lv. Dati augstākā līmeņa domēna .lv whois datu bāzē tiek atjaunoti 4 reizes dienā.

Izmantojot whois pakalpojumu, publiski pieejama:

  • informācija, vai domēna vārds ir reģistrēts (ņemot vērā datu atjaunošanas specifiku),
  • informācija par domēna vārda lietotāju (fizisko personu vārdi netiek publiskoti*),
  • administratīvā kontaktinformācija,
  • tehniskā kontaktinformācija,
  • informācija par domēna vārdam piesaistītajiem tehniskajiem datiem,
  • informācija par reģistratūru, ar kuras starpniecību domēna vārds reģistrēts (ja izmantoti reģistratūras pakalpojumi).

*Lai aizsargātu domēna vārdu lietotājus no ļaunprātīgas reģistrēto domēna vārdu datu izmantošanas, whois rīks izveidots, ievērojot gan normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz fizisko personu datu aizsardzību, gan starptautiskos standartus un rekomendācijas par whois meklētāju veidošanu. Tāpēc publiski nav pieejams pilns reģistrēto domēna vārdu saraksts, kā arī domēna vārdu kontaktpersonu (fizisko personu) vārdi.