NIC WHOIS noteikumi

Drukāt

NIC WHOIS noteikumi

LEJUPLĀDĒT PDF

Rīgā, 2018. gada 8. maijs
Stājas spēkā 2018.gada 25.maijā

 1. Lietotie termini

  Noteikumos lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tā lietota Domēna vārdu lietošanas noteikumos augstākā līmeņa domēnā .lv.

 2. Noteikumu mērķis

  NIC WHOIS noteikumu mērķis ir noteikt WHOIS lietotāja un NIC saistības attiecībā uz WHOIS lietošanu un noteikt WHOIS izmantošanas kārtību.

 3. Kas ir WHOIS?

  1. WHOIS pakalpojuma nosaukums veidots, apvienojot angļu valodas vārdus „Who” un „is” (latviešu valodā - Kurš ir?).

  2. WHOIS ir „Internet Engineering Task Force” (IETF) izstrādāts interneta protokols (RFC 812, 954, 3912).

 4. Publiski pieejami dati

  1. Ja domēna vārda lietotājs ir juridiska persona, WHOIS pieejama šāda informācija:

   Domēna vārds
   1
   Domēna vārds
   2
   Statuss
   Domēna vārda lietotājs
   3
   Veids
   4
   Nosaukums
   5
   E-pasts
   6
   Tālrunis
   7
   Adrese
   8
   Reģistrācijas nr.
   Tehniskā kontaktpersona
   9
   Veids
   Reģistratūra (ja izmanto Reģistratūras pakalpojumus)
   10
   Veids
   11
   Nosaukums
   12
   E-pasts
   13
   Tālrunis
   14
   Adrese
   15
   Reģistrācijas nr.
   Tehniskie ieraksti
   16
   Domēna vārda serveri
  2. Ja domēna vārda lietotājs ir fiziska persona, WHOIS pieejama šāda informācija:

   Domēna vārds
   1
   Domēna vārds
   2
   Statuss
   Domēna vārda lietotājs
   3
   Veids
   Tehniskā kontaktpersona
   4
   Veids
   Reģistratūra (ja izmanto Reģistratūras pakalpojumus)
   5
   Veids
   6
   Nosaukums
   7
   E-pasts
   8
   Tālrunis
   9
   Adrese
   10
   Reģistrācijas nr.
   Tehniskie ieraksti
   11
   Domēna vārda serveri
  3. Juridiskām personām iesakām izveidot un izmantot īpašu, funkcionālu e-pasta adresi publicēšanai WHOIS kā alternatīvu tādas e-pasta adreses izmantošanai, kas satur darbinieka vārdu un uzvārdu.

  4. Informācija, kas nav publiski pieejama, tiek izmantota tikai, lai nodrošinātu Līguma izpildi un pakalpojuma sniegšanu. Šo informāciju drīkst saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās personas savas kompetences ietvaros, informācijas pieprasījumu noformējot rakstveidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  5. Ja domēna vārda lietotājs ir fiziska persona, saziņai ar domēna vārda lietotāju Jūs varat izmantot WHOIS saziņas formu.

 5. Tehniskie ierobežojumi

  1. WHOIS dati tiek atjaunoti 4 reizes diennakts (24 stundu) laikā.

  2. Lai novērstu datizraci, noteikts pieprasījumu skaita ierobežojums no vienas IP adreses konkrētā laika posmā.

  3. Nav pieejama meklēšana pēc vairākiem kritērijiem un citas meklēšanas iespējas, piemēram, pēc lietotāja vārda, e-pasta adreses, adreses, tālruņa vai faksa numura.

  4. Reģistra uzturētājs veicis šādus papildu aizsardzības pasākumus:

   1. ikvienam, kas lieto WHOIS, vispirms jāizlasa un jāpiekrīt WHOIS lietošanas noteikumiem;

   2. ikvienam, kas nosūta vaicājumu WHOIS datu bāzei, piešķir automātiski ģenerētu gadījuma kodu, kas vaicātājam jāieraksta, pirms tiek saņemta atbilde uz vaicājumu.

 6. WHOIS lietošanas noteikumi

  1. Iesniedzot WHOIS datu pieprasījumu, persona piekrīt, ka:

   1. WHOIS pakalpojums tiek sniegts tikai informatīvos nolūkos;

   2. WHOIS pakalpojumu ir atļauts lietot tikai vajadzībām, kas saistītas ar interneta darbības tehniskiem vai administratīviem jautājumiem, vai, lai noskaidrotu domēna vārda kontaktinformāciju, juridisku jautājumu risināšanai;

  2. WHOIS informāciju persona neizmantos šādiem nolūkiem:

   1. lai atļautu, iespējotu vai citādi atbalstītu šīs informācijas īpašnieka nepieprasītu komerciālu paziņojumu nosūtīšanu;

   2. jebkāda veida reklāmai;

   3. interneta tīkla stabilas un drošas darbības traucēšanai.

  3. Aizliegts iegūt (tai skaitā kopēt) vai atkārtoti izmantot (tai skaitā reproducēt) jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem visu vai kvantitatīvi vai kvalitatīvi nozīmīgu WHOIS pakalpojumu vai tā satura daļu bez NIC iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 7. Grozījumi

  1. Noteikumi pēc nepieciešamības var tikt grozīti. Visas izmaiņas tiks publicētas interneta vietnē www.nic.lv, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.