Reģistratūras

Drukāt

Kā var kļūt par „.lv” reģistratūru?

Lai kļūtu par „.lv” reģistratūru, ir jānoslēdz līgums ar reģistra turētāju - „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”. Reģistratūrai ir jānodrošina tās pārvaldībā esošo domēna vārdu apmaksa un uzturēšana uz NS serveriem.

Kāda ir reģistratūru akreditācijas maksa?

Līgumu slēgšana par domēna vārdu reģistrācijas starpniekpakalpojumu sniegšanu ir bez maksas un bez priekšapmaksas. Tomēr NIC veic iepriekšējas darbības, lai pārliecinātos, ka uzņēmums ir gatavs ievērot sadarbības līguma noteikumus.

Cik domēna vārdiem ir jābūt reģistrētiem, lai varētu kļūt par reģistratūru?

Reģistratūras pārvaldībā esošo domēna vārdu skaitam nav nozīmes. Lai noslēgtu līgumu un kļūtu par „.lv” reģistratūru, nav nepieciešams, lai būtu reģistrēti „.lv” domēna vārdi.

Kādā veidā reģistratūra reģistrē .lv domēna vārdus?

NIC nodrošina reģistratūrām tiešsaistes sistēmā iespēju reģistrēt domēna vārdus, aizpildot pieteikuma formu. Atšķirībā no formas, ko aizpilda jebkura cita persona, reģistratūrām formas aizpildīšanas procedūra ir vienkāršota. Reģistratūrai ir jānorāda tikai domēna vārda lietotāja un administratīvās kontaktpersonas dati. Pārējie dati tiek automātiski pievienoti pieteikuma formai. Šis risinājums ir piemērots nelielām reģistratūrām, kas tikko uzsākušas savu darbību.

Pieaugot reģistratūras pārvaldībā esošo domēna vārdu skaitam, ērtāk ir izmantot NIC piedāvāto NICEPP risinājumu. Tas ļauj automatizēt reģistrācijas procesu un sinhronizēt datus ar uzņēmuma klientu datu bāzi.

Cik ilgā laikā tiek aktivizēts reģistratūras pieteikts domēna vārds?

Domēna vārds, ko pieteikusi reģistratūra, tiek aktivizēts 30 minūšu laikā.

Kādā veidā notiek reģistratūras pārvaldībā esošo domēna vārdu apmaksa?

Ja domēna vārds ir reģistrēts, izmantojot reģistratūras pakalpojumus, tad rēķinu par domēna lietošanas tiesībām savam klientam sagatavo attiecīgā reģistratūra.

Līdz katra mēneša piektajai darba dienai, reģistra turētājs sagatavo un nosūta reģistratūrai rēķinu, tajā iekļaujot:

  • maksu par iepriekšējā mēnesī reģistrēto domēna vārdu lietošanas tiesībām;
  • maksu par domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu uz nākamo periodu par tiem domēna vārdiem, kuriem apmaksātais lietošanas termiņš beidzas rēķina izrakstīšanas mēnesī.

Ja reģistratūra līdz rēķinā norādītā termiņa beigām nav veikusi rēķina apmaksu, NIC aprēķina nokavējuma procentus atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Kādas atlaides tiek piemērotas reģistratūrām domēnu vārdu reģistrēšanai un lietošanas tiesību pagarināšanai?

Atlaides tiek piemērotas, pamatojoties uz noslēgtā līguma pielikumu „Maksa un norēķinu kārtība”. Atlaižu lielums ir atkarīgs no reģistratūras pārvaldībā esošo domēna vārdu skaita.

Kā var atteikties būt par reģistratūru kādam domēna vārdam?

Reģistratūra NIC klientu tiešsaistes sistēmā var atteikties pagarināt domēna vārda lietošanas tiesības, ja maksa par to ir iekļauta izrakstītajā rēķinā, atzīmējot, ka atsakās no tā pārvaldīšanas.

Tāpat reģistratūra var atteikties no kāda domēna vārda pārvaldīšanas, nomainot šī domēna vārda kontaktpersonas. Tādā gadījumā par domēna vārda maksātāju kļūst pats domēna vārda lietotājs.

Vai reģistratūra var norādīt domēna vārdiem kā tehnisko informāciju A, MX, CNAME veida ierakstus?

Reģistratūru reģistrētajiem domēna vārdiem pēc noklusējuma tiek pievienoti NS serveri. Līdz ar to reģistratūras pārvaldībā esošajiem domēna vārdiem NIC datu bāzē var norādīt tikai NS ierakstus. Pārējos nepieciešamos ierakstus reģistratūrai jāizvieto uz saviem serveriem.

Vai domēna vārda pārcelšana no vienas reģistratūras uz citu ir bez maksas?

Domēna vārda reģistratūru var mainīt bez maksas.

Kā var kļūt par reģistratūras klientu?

Izvēlieties reģistratūru, noslēdziet ar to līgumu par domēna vārda reģistrācijas pakalpojumiem. Tālākās formalitātes ar NIC sava klienta vārdā kārtos reģistratūra.