Reģistratūru atbalsts

Drukāt

Reģistratūru atbalsts

Jebkurš interneta lietotājs savu izvēlēto domēna vārdu augstākā līmeņa domēnā .lv var reģistrēt, aizpildot pieteikuma formu šajā tīmekļa vietnē vai izmantojot sava izvēlētā pakalpojuma sniedzēja starpniecību.

Domēna vārdu lietotāji var izvēlēties Reģistratūru, kas nodrošina klienta prasībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un apkalpošanas līmeni, un būt pārliecināti, ka viņu intereses tiks ievērotas.

NIC sadarbības partneri savus pakalpojumus sniedz, ievērojot industrijas labo praksi, kā arī Reģistratūru līgumā iekļauto sadarbības kārtību.

Kāpēc kļūt par .lv reģistratūru?

Ja sniedzat domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumus, lai palīdzētu jums efektīvāk pārvaldīt jūsu klientu domēna vārdus, piedāvājam slēgt līgumu ar NIC (LU MII) un kļūt par .lv Reģistratūru.

Kādas ir .lv reģistratūras iespējas un ieguvumi?

Registraturu Prieksrocibas

Kā kļūt par .lv reģistratūru?

 1. Lai NIC izskatītu Jūsu vēlmi kļūt par .LV Reģistratūru, ir jāaizpilda un jānosūta divi sadarbības līguma un pielikumu eksemplāru oriģināli: Līgums par domēna vārdu reģistrācijas starpniekpakalpojumiem augstākā līmeņa domēnā .lv. Ja līgumu vēlaties slēgt, kā pašnodarbināta persona, nepieciešams aizpildīt un izdrukāt arī Līguma Pielikumu Nr.4 “Reģistratūras datu apstrāde”.

 2. Lai pārliecinātos par Jūsu uzņēmuma gatavību un spēju pildīt līgumā noteiktās saistības, kā arī spēju izpildīt profesionālās rūpības kritērijus, kas atbilst vispāratzītai godīgai tirgus praksei un labas ticības principiem, Jums uz norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīta anketa ar jautājumiem par līguma izpildes kārtību. Anketa ir jāaizpilda un jāatsūta elektroniski uz registrars@nic.lv.

 3. Pēc anketas saņemšanas tā tiks izskatīta un atbilde sniegta elektroniski.

Par NICEPP

Saviem sadarbības partneriem piedāvājam .lv Reģistratūru domēna vārdu pārvaldīšanas risinājumu NICEPP, kas ļauj automatizēt informācijas apmaiņu starp NIC reģistru un Reģistratūru, izmantojot EPP jeb Extensible Provisioning Protocol.

EPP ir lietojumslāņa klienta-servera protokols, kuru plaši pielieto domēna vārdu (gan ccTLD, gan gTLD) pārvaldīšanai. EPP nosaka vienotu pieeju, kā domēna vārdu reģistrs var sazināties ar savām Reģistratūrām, izmantojot stingri definētu XML ziņu apmaiņu. Parasti EPP tiek ieviests kā lietojumprogrammas saskarne (API) starp Reģistratūras tīmekļa interfeisu un reģistru. Šāda veida integrācija ļauj Reģistratūrām nekavējoties reaģēt uz savu klientu pieprasījumiem, kā arī pārliecināties par to izpildi. Plašāka informācija pieejama NICEPP servera dokumentācijā (angļu valodā).

Izmantojot NICEPP, Jūs varat:

 1. Pārvaldīt un reģistrēt domēna vārdus 24 stundas diennaktī:

  • Reģistrēt un atjaunot domēna vārdus.
  • Atjaunot domēna vārda lietotāju kontaktinformāciju.
  • Pārvaldīt domēna vārdu tehniskos ierakstus.
  • Atteikties no turpmākas domēna vārdu pārvaldības.
  • Saņemt sev adresētas ziņas no reģistra (piemēram, par Reģistratūras pārvaldībā klāt nākušiem domēna vārdiem).
 2. Izveidot tīmekļa saskarni saviem klientiem: Izmantojot šo saskarni, jūsu klienti varēs reģistrēt domēna vārdus reālā laikā. NICEPP pieprasījumi tiek apstrādāti automātiski, tādējādi jūsu klienti, aizpildot reģistrācijas formu, nekavējoties saņems jūsu iepriekš definētu atbildi ar reģistrācijas apliecinājumu un visu nepieciešamo papildinformāciju.

 3. Automatizēt domēna vārdu pārvaldību, saskaņojot savu klientu datu bāzi ar .lv reģistrā esošajiem datiem: NICEPP risinājums palīdz izskaust problēmas, kas saistītas ar neatjaunotu informāciju Reģistratūru pusē, atvieglojot regulāru Reģistratūras rīcībā esošo datu saskaņošanu ar aktuālo informāciju no reģistra.

 4. Pielāgot izveidoto risinājumu sadarbībai ar citu domēnu reģistru turētājiem: EPP protokols tiek plaši izmantots augstākā līmeņa domēna (TLD - Top Level Domain) pārvaldībā. NICEPP ieviešanā patērētās pūles ievērojami atmaksāsies, ja plānojat nākotnē saviem klientiem piedāvāt plašāku TLD (gan ccTLD, gan gTLD) klāstu.

Kā sākt izmantot NICEPP?

 1. NICEPP risinājums ir paredzēts mūsu sadarbības partneriem – .lv reģistratūrām. Tāpēc, lai varētu izmantot EPP, vispirms ir jānoslēdz Reģistratūras līgums.

 2. Jāizveido EPP klienta programmatūra Reģistratūras pusē. Reģistratūras var izmantot pašu izstrādātās sistēmas vai pielāgot savām vajadzībām kādu no brīvi pieejamiem risinājumiem (PHP, Perl, C++, Java, Ruby u.c.). NIC nodrošina testa sistēmu izstrādes vajadzībām un atsaucīgu atbalstu izstrādes procesā.

Ja Jūsu uzņēmumā tiek izmantots PHP, Jums ir iespēja ērti un ātri ieviest NICEPP, izmantojot objektu orientētu PHP-EPP-klientu, kurš pieejams GitHub - https://github.com/metaregistrar/php-epp-client. Šī PHP-EPP koda bibliotēka nodrošina ne tikai .LV domēna atbalstu, bet arī daudzu citu, kā piemēram - .NL, .EU, .PT, .NO utt. Reģistra uzturētāju savienojumu paraugi tiek nodrošināti direktorijā “Registries”.

 1. Izveidotais EPP risinājums Reģistratūrai ir jāpapildina ar EPP paplašinājumiem, kas pielāgoti NIC datu bāzes prasībām, un jānotestē NIC izveidotajā testa sistēmā.

 2. Kad Reģistratūra un NIC pārliecinās, ka visi testi sekmīgi izieti, Reģistratūra var uzsākt darbu reālā režīmā!

NICEPP risinājums izveidots atbilstoši starptautiskajiem standartiem RFC 5730-5734 un papildināts ar atsevišķiem paplašinājumiem, lai nodrošinātu NICEPP darbību .lv reģistrā.

Ja vēlaties izmantot NICEPP, lūdzu, rakstiet epp@nic.lv vai zvaniet 67085858.

Kādu atbalstu .lv reģistratūrām sniedz NIC?

Konsultācijas - uz jautājumiem atbildēsim pa tālruni +371-67085858 vai registrars@nic.lv.

Informatīvie materiāli – ikgadējās .LV Reģistratūru tikšanās, starptautiska mēroga pasākumi par un ap domēnu industriju (BalticDomainDays, TLDCon, u.c.), reklāmas, izglītojošie materiāli(kā piemēram .LV Reģistratūru avīze), apmācības (rīkotas sadarbībā ar RIPE NCC un ICANN), u.c.