Domēna vārdu reģistrācija

Drukāt

Domēna vārdus var reģistrēt, aizpildot domēna vārda tiešsaistes pieteikuma formu NIC mājas lapā vai vēršoties pie kādas no reģistratūrām, kas palīdzēs jums ne tikai reģistrēt vēlamo domēna vārdu, bet arī sniegs atbalstu tā uzturēšanā un citos ar tā izmantošanu saistītos jautājumos.

Ja pildot formu rodas jautājumi, ieskaties PAMĀCĪBA: kā reģistrēt domēna vārdu?

KAS ir domēna vārds?

Domēna vārds ir unikāls nosaukums, kas apzīmē jūsu identitāti virtuālajā vidē. Domēna vārdu var izmantot gan mājaslapas adresei, gan e-pasta adresēs, gan arī kā norādi uz jūsu sociālo mediju vietni.

Aizsargājiet sava zīmola, uzņēmuma vai idejas identitāti, reģistrējot tam piemērotu domēna vārdu .lv zonā.

Domēna vārds sastāv no mainīgās daļas, ko izdomā pats lietotājs, veidojot domēna vārdu, un nemainīgās daļas, kas ir attiecīgais augstākā līmeņa domēns jeb paplašinājums:

Domēna vārda tehniskie ierobežojumi:

 • Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem.
 • Tradicionālie domēna vārdi var sastāvēt no latīņu alfabēta burtiem, cipariem un defisēm “-“. Ja tiek izmantota defise, to nedrīkst novietot domēna vārda sākumā vai beigās. Citi simboli un atstarpe starp vārdiem vai atļautajiem simboliem nav pieļaujami.
 • Latviskie domēna vārdi var papildus saturēt arī diakritiskās zīmes - ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž.

KAS var kļūt par .lv domēna vārda lietotāju?

Jebkurai juridiskai, fiziskai personai vai cita statusa organizācijai, neatkarīgi no tās valstiskās piederības ir tiesības reģistrēt domēna vārdu augstākā līmeņa domēnā .lv. Viena persona var reģistrēt neierobežotu skaitu .lv domēnu vārdu.

Fiziskai personai, lai noslēgtu līgumu par domēna vārda reģistrāciju un uzturēšanu, ir jābūt vismaz 18 gadus vecai. Nepilngadīgo personu vietā līgumu var slēgt šo personu likumiskie aizbildņi, piemēram, vecāki.

KUR var reģistrēt .lv domēna vārdu?

 • Aizpildot domēna vārda pieteikuma formu, izmantojot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu.

vai

 • Vēršoties pie kādas no NIC reģistratūrām, kuras jums ne tikai palīdzēs reģistrēt vēlamo domēna vārdu, bet arī sniegs atbalstu ar tā uzturēšanu un izmantošanu saistītajos jautājumos.

KĀ var reģistrēt .lv domēna vārdu?

Lai reģistrētu domēna vārdu, ir jāveic trīs vienkārši soļi:

 1. Izvēlieties sev piemērotāko domēna vārda nosaukumu un pārbaudiet tā pieejamību, izmantojot reģistrācijas formas sākotnējo logu;
 2. Iepazīstieties ar domēna vārda lietošanas noteikumiem un pārbaudiet, vai izvēlētais domēna vārds atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām;
 3. Aizpildiet domēna vārda tiešsaistes pieteikuma formu.

Sīkāk skatieties sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi.

Domēna vārda reģistrācijas pieteikumus izskata to saņemšanas secībā, balstoties uz domēna vārdu sistēmas pamatprincipu „pirmais pieteica, pirmais reģistrēja”.

CIK MAKSĀ .lv domēna vārds?

Perioda garums (gadi)
Tradicionālais domēna vārds
Latviskais domēna vārds
Summa
(EUR)
 
Summa
ar 21% PVN (EUR)
Summa
(EUR)
Summa
ar 21% PVN (EUR)
1
12,00
14,52
8,40
10,16
2
22,00
26,62
16,00
19,36
3
31,00
37,51
22,00
26,62
4
39,00
47,19
28,00
33,88
5
46,00
55,66
34,00
41,14

UZMANĪBU!

 • NIC sadarbības partneru jeb reģistratūru cenas meklējiet sadaļā “Reģistratūru atbalsts”.
 • Latvijas valsts vai pašvaldību iestādei ir tiesības reģistrēt vienu domēna vārdu bez maksas uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt bezmaksas lietošanas periodu.
 • Fiziska persona var reģistrēt vienu .id.lv domēna vārdu bez maksas.

Ja domēna vārdu reģistrējat, izmantojot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu, maksājums ir jāveic saskaņā ar Reģistra uzturētāja cenrādi un norēķinu kārtību. Pēc domēna vārda pieteikšanas un reģistrācijas apstiprinājuma saņemšanas, NIC sagatavos un uz pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi nosūtīs priekšapmaksas rēķinu, kura apmaksa jāveic 14 dienu laikā.

Apmaksāt rēķinu var:

NORĒĶINU REKVIZĪTI KLIENTU MAKSĀJUMIEM

 Saņēmējs:
 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, 
 Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459,
 Latvija PVN LV90002111761  

 Banka:
 “SEB banka”, IBAN: LV46UNLA0002220609628
 “Swedbank” AS, IBAN: LV56HABA0001407058518 

 Maksājuma mērķī noteikti norādiet: domēna vārdu vai rēķina numuru.