Kā reģistrēt domēna vārdu?

Kā reģistrēt domēna vārdu?

Lai reģistrētu domēna vārdu, ir jāaizpilda pieteikuma forma. Tā sastāv no 3 etapiem:

  • Reģistrēšanās NIC klientu sistēmā;
  • Domēna vārdam piesaistīto datu ievadīšana;
  • Ievadīto datu apstiprināšana.

Ja izvēlētais domēna vārds ir pieejams reģistrācijai (Jūs varat izvēlēties arī vairākus domēna vārdus vienlaikus), atzīmējiet “Esmu informēts par NIC Privātuma politiku” un spiediet pogu “Pieteikt izvēlētos”.

Reģistrēšanās NIC klientu sistēmā

NIC klientu sistēmas lietotāji var ne tikai reģistrēt .lv domēna vārdus sev un citiem, bet arī jebkurā sev ērtā laikā tiešsaistē tos administrēt atbilstoši piešķirtajam statusam – lietotājs, administratīvā vai tehniskā kontaktpersona.

NIC klientu sistēmas pieejamās darbības:

  • Ērti un veikli pieteikt jaunus .lv domēna vārdus;
  • Aplūkot jau pieteikto domēna vārdu statusu;
  • Rediģēt savā pārvaldībā esošo domēna vārdu datus (atkarībā no piešķirtā statusa), t.sk. informāciju par lietotāju, to kontaktpersonām un tehniskos ierakstus;
  • Uzdot jautājumus NIC un saņemt atbildes;
  • Pārvaldīt rēķinus un veikt to apmaksu (atkarībā no piešķirtā statusa).

Plašāka informācija par NIC klientu sistēmu pieejama sadaļā “Tiešsaistes sistēma”

Ja reģistrējat savu pirmo .lv domēna vārdu, tad Jums ir jāreģistrējas sistēmā, proti, ir jāizveido savs NIC klientu sistēmas Lietotājvārds un Parole. Šis lietotājs būs fiziskai personai. Ja, reģistrējot domēna vārdu, nenorādāt sevi kā lietotāju, administratīvo vai tehnisko kontaktpersonu, tad pēc reģistrācijas apstiprinājuma šis domēna vārds Jūsu NIC klientu sistēmas kontā vairs nebūs redzams.

Norādiet prasīto informāciju, atzīmējiet “Esmu iepazinies ar NIC klientu sistēmas lietošanas noteikumiem” un izvēlieties pogu “Reģistrēties”.

Piezīme: Lai pabeigtu reģistrāciju NIC klientu sistēmā, Jums jāapstiprina e-pastā saņemtā saite 48h laikā.

Domēna vārdam piesaistīto datu ievade

Pēc reģistrēšanās sistēmā, tiksiet aicināts norādīt domēna vārda lietotāju, tā kontaktpersonas, kā arī domēna vārda tehnisko informāciju.

Domēna vārda lietotājs – juridiska, fiziska vai cita veida persona, kurai ir visplašākās pilnvaras: mainīt jebkuru informāciju, kas attiecas uz viņu pašu vai domēna vārdu. Domēna vārda lietotājam ir jābūt identificējamam, tādēļ jānorāda pēc iespējas pilnīgāka un precīzāka informācija.

Izmantojot pogu , kā domēna vārda lietotāju varat izvēlēties norādīt sevi (NIC klientu sistēmas lietotāju) vai, izvēloties pogu “Jauns domēna vārda lietotājs”, norādīt citu fizisku, juridisku personu vai cita veida organizāciju:

Ja domēna vārda lietotāju norādāt juridisku personu vai cita veida organizāciju, jāievada arī dati par tā pārstāvētāju jeb administratīvo kontaktpersonu.

Administratīvā kontaktpersona - fiziska persona, kura pārstāv lietotāju un drīkst mainīt jebkuru norādīto informāciju par domēna vārdu, taču nedrīkst atteikties no domēna vārda lietošanas tiesībām vai mainīt pašu domēna vārda lietotāju.

Pēc domēna vārda lietotāja ievades un saglabāšanas, nepieciešams norādīt domēna vārda tehnisko kontaktpersonu.

Tehniskā kontaktpersona – fiziska persona, kura drīkst mainīt domēna vārda tehniskos ierakstus un savu kontaktinformāciju.

Izmantojot pogu kā tehnisko kontaktpersonu varat izvēlēties norādīt sevi vai citu jau ievadītu personu, vai izvēloties pogu “Izveidot jaunu”, norādīt citu fizisku personu:

Pēc tehniskās kontaktpersonas ievades un saglabāšanas, nepieciešams norādīt domēna vārda tehnisko informāciju. Ja domēna vārda pieteikšanas brīdī tehniskā informācija vēl nav zināma, atzīmējiet “Pieteikt domēna vārdu”. Detalizētu tehnisko informāciju varēsiet norādīt arī vēlāk, izmantojot NIC tiešsaistes klientu sistēmu vai rakstot e-pastu uz dns@nic.lv .

Ievadīto datu apstiprināšana

Pēc domēna vārdam piesaistīto datu ievades, Jums ir iespēja tos atkārtoti pārbaudīt, un, ja nepieciešams, arī veikt izmaiņas. Ja dati norādīti korekti, atzīmējiet “Esmu informēts un piekrītu” un izvēlieties pogu “Apstiprināt”:

Pēc datu apstiprināšanas Jūsu domēna vārda reģistrācijas pieteikuma forma ir iesniegta un tiks izskatīta dienas laikā!

Pēc veiksmīgas domēna vārda reģistrācijas, līgums un rēķins tiks izsūtīts uz domēna vārda lietotāja norādīto e-pasta adresi. Atgādinām, ka domēna vārdu varat sākt lietot uzreiz kā tas reģistrēts!

Ja rodas kādi jautājumi, pildot pieteikuma formu, droši zvaniet uz diennakts NIC klientu apkalpošanas tālruni +371 67085858. Priecāsimies Jums palīdzēt!