Izmantoto terminu skaidrojums

Drukāt

Domēna vārdu profils

Šajā daļā tiek iekļauti statistikas dati par izvēlētajā laika periodā Jūsu pārvaldībā esošajiem domēna vārdiem – to kopskaitu, kā arī sadalījumu pēc:

  • piederības - reģistrēts fiziskai vai juridiskai personai vai Jums kā reģistratūrai;
  • veida - tradicionāls, latvisks (tūdaliņ.lv), trešā līmeņa domēna vārds (janis.id.lv) vai latvisks trešā līmeņa domēna vārds (brālītis.id.lv).

Izmantotie termini:

Kopējais domēna vārdu skaits - kopējais Jūsu reģistratūras pārvaldībā esošo .lv domēna vārdu skaits jeb domēna vārdu portfelis;

D/v skaits fiziskām personām - kopējais Jūsu pārvaldībā esošo domēna vārdu skaits, kuru lietotājs ir norādīta fiziska persona;

D/v skaits juridiskām personām - kopējais Jūsu pārvaldībā esošo domēna vārdu skaits, kuru lietotājs ir norādīta juridiska persona (uzņēmums, iestāde vai organizācija);

D/v skaits reģistratūrai - kopējais Jūsu pārvaldībā esošo domēna vārdu skaits, kuriem kā lietotājs esat norādīts Jūs. Atgādinām, ka uz reģistratūras vārda reģistrēto domēna vārdu skaits nedrīkst pārsniegt 5% no Jūsu kopējā pārvaldībā esošā domēna vārdu skaita;

Domēna vārdu skaita sadalījums pēc piederības - Jūsu reģistratūras pārvaldībā esošo .lv domēna vārdu sadalījums pēc to lietošanas tiesību turētāju veida - fiziska persona, juridiska persona vai reģistratūra.

Domēna vārdu skaita sadalījums pēc veida - Jūsu reģistratūras pārvaldībā esošo .lv domēna vārdu sadalījums pēc to veida: tradicionālais d/v, latviskais d/v, trešā līmeņa d/v vai latviskais trešā līmeņa d/v.

Latviskie d/v – domēna vārds, kurā izmantots vismaz viens burts ar diakritisko zīmi - ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž;

Tradicionālie d/v - domēna vārds, kurā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti, cipari un defise “-“;

Trešā līmeņa d/v - domēna vārds, kurš reģistrēts otrā līmeņa domēnā (.com.lv, .org.lv, .edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv vai .id.lv). Domēna vārdi tiek piešķirti noteiktu nozaru personu grupām;

Latviskie trešā līmeņa d/v - domēna vārds, kurā izmantots vismaz viens burts ar diakritisko zīmi un kas reģistrēts otrā līmeņa domēnā (.com.lv, .org.lv, .edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv vai .id.lv), kā piemēram trādirīdi.org.lv.

Domēna vārdu kustība

Šajā daļā tiek iekļauti statistikas dati par Jūsu pārvaldībā esošo domēna vārdu kustību. Proti Jūsu domēna vārdu pieauguma (jauno reģistrēto vai pie jums pievienoto) un samazinājuma (atvienoto vai dzēsto) sadalījumu.

Finanšu plānošanas nolūkos, pievienots grafiks ar nākamajā gadā paredzamo atjaunojamo domēna vārdu skaitu, tātad arī paredzamā NIC izrakstītā rēķina apmēru.

Izmantotie termini:

Pievienotie domēna vārdi - .lv domēna vārdu skaits, kurus izvēlētajā laika periodā esat reģistrējuši paši un kuri ir pārnākuši pie Jūsu reģistratūras no citām reģistratūrām vai .LV reģistra;

Atvienotie domēna vārdi - .lv domēna vārdu skaits, kas izvēlētajā laika periodā ir noņemti no Jūsu reģistratūras pārvaldības, respektīvi, esat nodevuši .LV reģistram uz dzēšanu vai pārcēluši pie citas reģistratūras;

Pašas reģistratūras reģistrētie – Jūsu reģistratūras reģistrētie domēna vārdi Jūsu klientiem;

No NIC – domēna vārdi, kuri pievienoti Jums pēc tiešās reģistrācijas www.nic.lv;

No citām reģistratūrām – domēna vārdi, kuri pievienoti Jums no citām .LV reģistratūrām;

Atjaunojamie domēna vārdi - Jūsu pārvaldībā esošo domēna vārdu skaits, kuru lietošanas termiņš beidzas un to lietošanas tiesības var pagarināt;

Jauno domēna vārdu sadalījums (iepriekšējie 12 mēneši) - Jūsu pārvaldībā esošo domēna vārdu skaita izaugsme pēdējo 12 mēnešu laikā;

Prognozējamie atjaunojamie domēna vārdi (nākamie 12 mēneši) - Jūsu pārvaldībā esošo domēna vārdu sadalījums pēc to lietošanas tiesību perioda beigām. Finanšu plānošanas nolūkos, varat izvērtēt aptuveno NIC izrakstīto rēķinu laikus un apmēru.

Lietotāju kopsavilkums

Šajā daļā tiek apskatīti statistikas dati par Jūsu pārvaldībā esošo domēna vārdu lietošanas tiesību turētājiem jeb lietotājiem:

  • to kopskaits,
  • sadalījums pēc valsts piederības un personas tipa.

Izmantotie termini:

Kopējais lietotāju skaits - Jūsu pārvaldībā esošo .lv domēna vārdu lietotošanas tiesību turētāju jeb lietotāju kopskaits;

Latvijas lietotāji - Fiziskas un juridiskas personas, kuras domēna vārda pieteikuma formā kā valsti ir norādījušas Latviju.

Ārzemju lietotāji - Fiziskas un juridiskas personas, kuras domēna vārda pieteikuma formā kā valsti ir norādījušas jebkuru citu valsti, izņemot Latviju.

Lietotāju sadalījums pa pilsētām (t.sk. novadiem, reģioniem) - Jūsu pārvaldībā esošo .lv domēna vārdu lietošanas tiesību turētāju sadalījums pa pilsētām, novadiem vai reģioniem vadoties pēc norādītā pasta indeksa (apskatīti tikai Latvijas lietotāji):

  • NONE - Lietotājs ir nekorekti norādījis adresi;
  • NoCode - Lietotāja norādītajam pasta indeksam nevarējām piemeklēt atbilstošu pilsētu vai novadu.

Lietotāju sadalījums pa valstīm - Jūsu pārvaldībā esošo .lv domēna vārdu lietošanas tiesību turētāju sadalījums pēc valsts piederības. Valsts kodu atšifrējums pieejams - https://www.iso.org/obp/ui.