Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Drukāt

Rīgā, 2015. gada 1. maijā

Informācija sagatavota, pamatojoties uz
Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un
Ministru kabineta 2014.gada 20.maija
noteikumiem Nr.255
“Noteikumi par distances līgumu”

 

Atteikuma tiesības

 1. Domēna vārda lietotājam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīstams par patērētāju, ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

 2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 14 dienas, sākot no domēna vārda reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena, likumā noteikta svētku diena vai brīvdiena, kas noteikta ar normatīvo aktu, pārceļot darba dienu, atteikuma tiesību termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena (ieskaitot to).

 3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, domēna vārda lietotājam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu, izmantojot elektronisko parakstu) ir jāinformē mūs,

  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta
  Tīkla risinājumu daļa (NIC)
  Juridiskā adrese: Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV-1459, Latvija,
  Telefona numurs: + 371-67085858,
  E-pasts: dns@nic.lv,
  

  par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.

 4. Domēna vārda lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

 5. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu domēna vārda lietotājs nosūtīs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Domēna vārda lietotāja atteikumu izskatīsim trīs darba dienu laikā.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

 1. Ja domēna vārda lietotājs atteiksies no šā līguma:

  1. Domēna vārdu atslēgsim atteikuma izskatīšanas dienā.

  2. Līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām tiks izbeigts, ievērojot Domēna vārdu lietošanas noteikumos augstākā līmeņa domēnā .lv noteikto pārejas periodu, 30 dienas.

  3. Mēs atmaksāsim visus saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par lēmumu atteikties no šā līguma.

  4. Atmaksāšanu veiksim, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien nav skaidri, pausta piekrišana to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta maksa, izņemot 7.punktā norādītajā gadījumā.

 2. Ja domēna vārda lietotājs pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, domēna vārda lietotājam ir jāapmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai līdz brīdim, kad domēna vārda lietotājs mums paziņoja par atteikšanos no šā līguma.

 3. Ja pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem, domēna vārda lietotājam ir tiesības izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.un 29.pantā noteiktās tiesības.

Atteikuma veidlapas paraugs