Noslēgusies ierosināto izmaiņu publiskā apspriešana

Noslēgusies ierosināto izmaiņu publiskā apspriešana

No 2023.gada 12. jūlija līdz 12.augustam notika ierosināto .LV noteikumu izmaiņu publiskā apspriešana. Esam apkopojuši un ieviesuši reģistratūru, domēna vārdu lietotāju un valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus, kā arī atbildējuši uz saņemtajiem jautājumiem. Atgādinām, ka izmaiņas paredz:

Uzklausot saņemtos ierosinājumus, esam nolēmuši:

Izmaiņas stāsies spēkā no 2023. gada 1. septembra. Izmaiņas .LV dokumentos nemaina iepriekš apmaksāto domēna vārda lietošanas tiesību periodu.

NO 2023.GADA 1. SEPTEMBRA STĀSIES SPĒKĀ:

  1. Grozījumi: Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv. Izmaiņas veiktas 1.4., 1.13., 1.15., 2.1., 5.4., 5.7., 8.5., 9.2., 9.4., 12.3., 13.4., 14.2.6., 14.10., 15.1.2., 15.1.3. punktā;
  2. Grozījumi: Reģistra uzturētāja cenrādis un norēķinu kārtība. Izmaiņas veiktas 2. punktā;
  3. .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politika;
  4. Noteikumi par .LV domēna vārdu strīdu risināšanas politiku.

Kas jādara .LV domēna vārda lietotājiem?

Domēna vārdu lietotājiem jārīkojas atbilstoši līgumam tāpat kā līdz šim. Izmaiņas paredz:

Jaunu strīdu risināšanas iespēju - ārpustiesas strīdu alternatīvu risināšanu. Tās ietvaros strīdā iesaistītās puses varēs ātrāk rast risinājumu. Iepriekš līgums noteica, ka strīdi par .LV domēna vārdu lietošanas tiesībām tika skatīti vispārējās jurisdikcijas tiesās vai šķīrējtiesās.
Ārpustiesas strīdu alternatīvu risināšana būs pieejama pēc pakalpojuma sniedzēja apstiprināšanas, par ko informēsim vēlāk.

Izmaiņas .lv domēna vārda cenā - No 2023.gada 1.septembra .LV domēna vārda lietotāji saņems rēķinus atbilstoši jaunajam cenrādim, vairāk - https://www.nic.lv/lv/tiks-paaugstinata-lv-domena-varda-cena

GlobalBlock – jauns pakalpojums, kas būs pieejams pēc tā ieviešanas sadarbības partneru pusē. Par pakalpojuma pieejamību informēsim atsevišķi.

Ko darīt, ja nepiekrītu izmaiņām?

Ja Jūs neapmierina izmaiņas .LV domēna vārdu noteikumos un citos saistītajos dokumentos, Jums ir tiesības atteikties no sava .LV domēna vārda, izbeidzot līgumu pirms jauno noteikumu un dokumentu spēkā stāšanās.

Lai izbeigtu līgumu, ir jāaizpilda un jāparaksta iesniegums par atteikšanos, iepriekš nodrošinoties pret iespējamiem drošības riskiem. Plašāka informācija - https://www.nic.lv/lv/iesniegumu-veidlapas.

Jautājumu gadījumā, lūdzam, sazinieties ar mums, rakstot uz dns@nic.lv vai zvanot +371 67085858.