Tiks paaugstināta .LV domēna vārda cena

Tiks paaugstināta .LV domēna vārda cena

Resursu cenu un normatīvo aktu prasību sloga pieaugums ir būtiski ietekmējis arī .LV reģistra uzturētāja NIC ikdienas izdevumus. Tādēļ, lai arī turpmāk NIC spētu attīstīt un nodrošināt drošu un nepārtrauktu .LV domēna darbību atbilstoši starptautiski pieņemtajiem tehniskajiem standartiem, sākot ar 2023. gada 1.septembri tiks paaugstināta maksa par .LV domēna vārda lietošanas tiesībām.

Jaunais cenrādis (stāsies spēkā 01.09.2023):

Perioda garums (gadi)
Tradicionālais domēna vārds
Latviskais domēna vārds
Summa
(EUR)
 
Summa
ar 21% PVN (EUR)
Summa
(EUR)
Summa
ar 21% PVN (EUR)
1
10,00 12,00
12,10 14,52
7,00 8,40
8,47 10,16
2
19,00 22,00
22,99 26,62
13,00 16,00
15,73 19,36
3
26,50 31,00
32,07 37,51
18,00 22,00
21,78 26,62
4
32,50 39,00
39,33 47,19
22,50 28,00
27,23 33,88
5
38,00 46,00
45,98 55,66
26,50 34,00
32,07 41,14

Ko tas nozīmē .LV domēna vārda lietotājiem?

Ja Jūsu .lv domēna vārda lietošanas tiesības beidzas pēc 01.10.2023 (ieskaitot), nākamais priekšapmaksas rēķins par .LV domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu tiks izrakstīts, vadoties pēc jaunā cenrāža.

Ja iepriekš ir apmaksāts rēķins par vairākiem gadiem uz priekšu, vai tiks veikts pārrēķins?

Nē! Ja domēna vārdu esat apmaksājis par vairākiem gadiem uz priekšu, pārrēķins netiks veikts. Domēna vārds strādās kā ierasts līdz apmaksātajam termiņam, taču nākamais priekšapmaksas rēķins tiks izrakstīts vadoties pēc tajā brīdī spēkā esošā cenrāža.

Ja reģistrē domēna vārdu līdz 31.08.2023, kāda būs tā reģistrācijas maksa?

Visu .LV domēna vārdu, kuri tiks reģistrēti līdz 31.08.2023 (ieskaitot), cena būs tāda pati kā līdz šim. Jaunā cena tiks piemērota tiem .LV domēna vārdiem, kuri tiks reģistrēti, sākot ar 01.09.2023.

Vai arī turpmāk .id.lv domēna vārda reģistrācija būs bez maksas?

Jā, Latvijā dzīvojošas fiziskas personas no 18 gadu vecuma vienu .id.lv domēna vārdu arī turpmāk varēs reģistrēt bez maksas.

Vai cenas izmaiņas ietekmēs Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu reģistrētos bezmaksas domēna vārdus?

Arī turpmāk Latvijas valsts vai pašvaldību iestādes varēs reģistrēt vienu .LV domēna vārdu ar 100% atlaidi uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt tā lietošanas periodu. Cena par pārējiem iestādes .LV domēna vārdiem pēc 01.09.2023 tiks piestādīta, vadoties pēc jaunā NIC cenrāža.

Ko tas nozīmē .LV reģistratūrām?

Ņemot vērā reģistratūru lūgumu dot vairāk laika komunikācijai ar klientiem, reģistratūrām jaunā cena (skatīt zemāk) stāsies spēkā 1.novembrī!

Pirmais rēķins pēc jaunā cenrāža reģistratūrām tiks izrakstīts 2023.gada novembrī, kas saturēs:

  • oktobrī reģistrētos jaunos domēna vārdus (vecā cena),
  • domēna vārdus, kuru apmaksas termiņš beidzas novembrī (jaunā cena).

Lūdzu ņemt vērā: ja reģistratūra būs atteikusies no domēna vārda oktobrī, taču novembrī to tomēr vēlēsies pagarināt, cena par tā lietošanas tiesības pagarināšanu būs, vadoties pēc jaunā NIC cenrāža.

Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka NIC neregulē reģistratūru pakalpojumu cenas! Reģistratūras atkarībā no sava darbības modeļa un izmaksām, kā arī piedāvāto papildpakalpojumu (piemēram, e-pasts, tīmekļa vietu mitināšana) klāsta var noteikt kā augstāku, tā arī zemāku cenu par .LV domēna vārdiem.

Kuri normatīvie akti ir radījuši administratīvo slodzi?

Normatīvo aktu izmaiņas ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē cenu. Slogs, ko rada normatīvo aktu prasības un izmaiņas tajos, ir akumulējies ilgā laika posmā ar pieaugošu tendenci. Vislielāko ietekmi uz izmaksām šobrīd atstāj prasības, kuru pamatā ir Eiropas Savienības regulējums, t.sk., regulējums, kurš šobrīd ir izstrādes stadijā, bet kura ieviešana jau šobrīd ir jāplāno.

Normatīvais regulējums, kas mūs ietekmē:

  • prasības, kas attiecas uz informācijas tehnoloģiju drošību;
  • patērētāju tiesību aizsardzības prasības;
  • lietotāju datu verifikācija;
  • kā arī virkne prasību, kas attiecas uz izmaiņām dokumentu apritē, kas rada nepieciešamību ieviest jaunus tehniskus risinājumus.

Atsevišķi varētu minēt jauno regulējumu, kas attiecas uz ārpus tiesas strīdu risināšanas procedūras izveidi strīdos par domēna vārdu, kas iekļauts ar Elektronisko sakaru likumu saistītajos Ministru kabineta noteikumos.

Bez šiem nosauktajiem un jau spēkā esošajiem regulējumiem, būtiski ir pieaudzis administratīvais slogs, kas saistīts ar kompetento iestāžu un trešo personu informācijas pieprasījumiem. Nākotnē plānojam, ka vairākas starptautiskas likumdošanas iniciatīvas paredzēs ne tikai Eiropas Savienības kompetentajām iestādēm, bet arī trešo valstu iestādēm tiesības vērsties ar informācijas pieprasījumiem. Piemēram, E-pierādījumu regula, Digitālo pakalpojumu akts, Budapeštas konvencijas 2.papildu protokols, direktīva par sadarbību maksātnespējas procesu jomā, plānotais regulējums, kas attiecas uz ģeogrāfiskas izcelsmes norāžu aizsardzību domēna vārdos, Kibernoturības akts un citi.

Šī ir pirmā reize .LV domēna 30 gadu pastāvēšanas laikā, kad tiek paaugstināta maksa par .LV domēna vārda reģistrāciju un uzturēšanu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, aicinām rakstīt uz dns@nic.lv vai zvanīt +371 67085858.