Uzņēmuma likvidācija un domēna vārds

Uzņēmuma likvidācija un domēna vārds

Pats termins “likvidācija” šķietami sniedz nepārprotamu skaidrojumu: “Ja reiz nolemta uzņēmuma likvidācija, tad visam ir beigas”. Taču realitātē tā vis nav. Neskatoties uz to, vai tā ir labprātīga vai piespiedu darbības izbeigšana, arī šajā procesā uzņēmējiem vēl ir iespēja sakārtot uzņēmumu, lai tā darbību tomēr turpinātu vai nolemtu to reorganizēt. Piemēram, ir situācijas, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ierakstos jau redzams likvidācijas fakts, bet faktiski uzņēmums ir pārsūdzējis likvidācijas lēmumu.

Tādēļ svarīgi jau laicīgi domāt, vai nākotnē Jums nebūs vēlme lietot uzņēmuma domēna vārdu un uzrunāt klientus un sadarbības partnerus viņiem jau ierastā veidā.

Nereti uzņēmumam domēna vārds ir kalpojis jau gadiem ilgi, un tā reputācijā un atpazīstamībā ir ieguldīts daudz pūļu, līdzekļu un laika. Taču, sākoties likvidācijas procesam un neskaitāmo dokumentu kārtošanai, par savu digitālo zīmolu, proti, domēna vārdu bieži vien uzņēmēji piemirst. Kāpēc? Vai tā niecīgo izmaksu dēļ, vai tādēļ, ka tas nav reāli sataustāms? Vai gluži vienkārši tas nešķiet tik būtiski? Diemžēl šāda attieksme var uzņēmējus novest pie nepatīkamām sekām un dažkārt pat tiesas procesa, ja uzņēmuma īpašnieki tomēr domēna vārdu vēlas saglabāt turpmākai lietošanai.

Kas notiek ar domēna vārdu, ja uzņēmumam tiek uzsākta likvidācija?

Tādas būtiskas izmaiņas uzņēmuma darbībā kā likvidācija skar arī turpmākās uzņēmuma iespējas rīkoties ar domēna vārdu.

Ja uzņēmumam ir uzsākts likvidācijas process, tad domēna vārda turpmākā izmantošana ir uzņēmuma likvidatoru rokās.

Piemēram, ja tiek saņemts pieprasījums par domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu citai personai, pirms izmaiņu veikšanas NIC pārbauda:

  • kādas personas ir tiesīgas pārstāvēt uzņēmumu, piemēram, vai ir iecelts likvidators;
  • vai nepastāv kādi citi ierobežojumi, piemēram, uzņēmumam ir apturēta saimnieciskā darbība, kas liedz gan domēna vārdu nodot citai personai, gan turpināt tā izmantošanu pēc apmaksātā lietošanas tiesību perioda beigām.

Pieprasītās izmaiņas, nodot domēna vārda lietošanas tiesības citai personai, tiek veiktas tikai tad, ja pieprasījumu parakstījusi paraksttiesīgā persona, kurai likvidācijas procesa laikā ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu, un uzņēmumam nav citu ierobežojumu, kas liedz domēna vārda nodošanu.NIC regulāri saņem informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par likvidētajiem uzņēmumiem un, ja Jūsu uzņēmums ir iekļauts šajā sarakstā, NIC Jūs informēs, līdz kuram datumam Jūsu uzņēmuma un NIC līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām būs aktīvs. Kamēr līgums ir aktīvs, arī Jūsu domēna vārds ir aktīvs, tas darbojas, taču svarīgi būtu neaizmirst par to un rūpīgi izvērtēt tā nepieciešamību turpmākajai nākotnei.


Nereti konkrētais domēna vārds, jau uzsākot uzņēmuma likvidācijas procesu, kalpo kāda cita uzņēmuma vai pakalpojuma popularizēšanai, un tā izmantotājs ir pavisam cita persona. Šis ir tas laiks, kad būtu jāpārliecinās par domēna vārda kontaktinformācijas patiesumu un korektumu, kā arī nepieciešamību mainīt domēna vārdu lietotāju, jo pabeidzot likvidāciju, domēna vārda lietotāja maiņa vairs nebūs iespējama.

Ja Jūsu likvidētā uzņēmuma statuss nemainās:

Ja lēmums par uzņēmuma likvidāciju nav pārsūdzēts vai pārsūdzība nav beigusies veiksmīgi ar uzņēmuma darbības atjaunošanu, tad, neskatoties uz domēna vārda lietošanas tiesību apmaksāto periodu, NIC atbilstoši Domēna vārdu lietošanas noteikumu augstākā līmeņa domēnā “.lv” punktam 14.2.5. atslēdz uzņēmuma domēna vārda tehnisko informāciju, kas nozīmē, ka nu vairs nestrādās neviens domēna vārdam piesaistītais pakalpojums - uzņēmuma tīmekļa vietne, e-pasta adreses u.t.t..

Atbilstoši noteikumiem konkrētajam domēna vārdam tiek piemērots 30 dienu pārejas periods un pēc pārejas perioda domēna vārds kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.

Ja Jūsu uzņēmuma darbība tiek atjaunota:

Ja uzņēmuma darbība tiek atjaunota līdz brīdim, kad beidzas pārejas periods, tad domēna vārda lietošanas tiesības uzņēmums saglabā.

Tomēr jāatceras, ka šajā gadījumā uzņēmuma īpašniekiem būtu jāinformē NIC par centieniem atjaunot uzņēmuma darbību, jo, ja pārejas perioda beigās NIC nav saņēmis informāciju, ka uzņēmumam ir atcelta tā likvidācija, NIC dzēš domēna vārdu un tas kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.