Uzņēmuma likvidācija un domēna vārds

Uzņēmuma likvidācija un domēna vārds

Termins “likvidācija” šķietami sniedz nepārprotamu skaidrojumu: “Ja reiz nolemta uzņēmuma likvidācija, tad visam ir beigas”. Taču realitātē, neskatoties uz to, vai tā ir labprātīga vai piespiedu darbības izbeigšana, arī šajā procesā uzņēmējiem vēl ir iespēja sakārtot uzņēmumu, lai tā darbību tomēr turpinātu vai nolemtu to reorganizēt.

Svarīgi jau laikus domāt, vai nākotnē Jums vai kādai citai personai nebūs vēlme lietot uzņēmuma domēna vārdu (mājaslapas nosaukumu un e-pasta adreses) un uzrunāt klientus un sadarbības partnerus viņiem jau ierastā veidā.

Nereti uzņēmumam domēna vārds ir kalpojis jau gadiem ilgi. Tā reputācijā un atpazīstamībā ir ieguldīts daudz pūļu, līdzekļu un laika. Taču, sākoties likvidācijas procesam un neskaitāmo dokumentu kārtošanai, par savu digitālo zīmolu, proti, domēna vārdu bieži vien uzņēmēji atceras tikai tad, kad jau ir par vēlu! Diemžēl šādos gadījumos, uzņēmējiem nākas saskarties ar nepatīkamām sekām un dažkārt pat tiesas procesu.

KAS NOTIEK AR DOMĒNA VĀRDU, JA UZŅĒMUMAM TIEK UZSĀKTS LIKVIDĀCIJAS PROCESS?

Ja uzņēmumam ir uzsākts likvidācijas process, tad domēna vārda turpmākā izmantošana ir uzņēmuma likvidatoru rokās.

Uzsākot uzņēmuma likvidācijas procesu, bieži vien domēna vārds jau kalpo kādai citai personai. Šādā gadījumā nepieciešams laikus (pirms procesa uzsākšanas) .lv reģistrā (NIC) mainīt domēna vārda lietotāju, jo pabeidzot uzņēmuma likvidāciju, domēna vārda nodošana vai pārdošana (lietotāja maiņa) vairs nebūs iespējama! Uzņēmums sava domēna vārda lietotāju var mainīt, rakstot pieprasījumu uz dns@nic.lv. Iesniegumu veidlapas pieejas - https://www.nic.lv/lv/iesniegumu-veidlapas.

Pirms izmaiņu veikšanas, NIC pārbauda, vai:

  • pieprasījumu ir parakstījusi persona, kura ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, proti, pirms uzņēmuma likvidācijas uzņēmuma paraksttiesīgās personas, likvidācijas procesā - visbiežāk likvidators;
  • uzņēmumam nav apturēta saimnieciskā darbība. Ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta, domēna vārda lietotāju maiņa nav iespējama! Plašāk par domēna vārdu un uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu lasiet - https://www.nic.lv/lv/kas-jazina-ja-aptureta-uznemuma-saimnieciska-darbibaNIC regulāri saņem informāciju no Lursoft par likvidētajiem uzņēmumiem un, ja Jūsu uzņēmums ir iekļauts šajā sarakstā, NIC:

  • Atbilstoši Domēna vārdu lietošanas noteikumu augstākā līmeņa domēnā “.lv” punktam 14.2.5. informēs Jūs, līdz kuram datumam (neskatoties uz domēna vārda apmaksas periodu) līgums un līdz ar to arī domēna vārds būs aktīvs, proti, strādās tam piesaistītā mājaslapa, e-pasta adreses un citi pakalpojumi;
  • Jūsu domēna vārdam piemēros 30 dienu pārejas periodu, pēc kura tas kļūs brīvi pieejams jaunai reģistrācijai. Ja uzņēmuma darbība tiks atjaunota līdz brīdim, kad beidzas pārejas periods, tad uzņēmums šo domēna vārdu saglabā!

Tomēr jāatceras, ka uzņēmuma īpašniekiem būtu jāinformē NIC par centieniem atjaunot uzņēmuma darbību, jo, ja pārejas perioda beigās NIC nav saņēmis informāciju, ka uzņēmumam ir atcelta tā likvidācija, NIC domēna vārdu dzēš un tas kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.