Kas jāzina, ja apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība?

Kas jāzina, ja apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība?

Bankas konti, uzņēmuma dokumenti, maksājumu saistības un darbinieki – ir pirmās lietas, par kurām domā uzņēmēji, kad sākas runas par saimnieciskās darbības apturēšanu. Taču jautājums, vai tās ir vienīgās? Kas notiek ar jūsu domēna vārdu, kad uzņēmuma saimnieciskā darbība apturēta?

Mūsdienās uzņēmums nav iedomājams bez tā digitālās identitātes – visbiežāk tā ir mājaslapa jeb tīmekļa vietne, e-pasts. Parasti uzsākot uzņēmējdarbību, uzņēmumi rūpīgi cenšas izvēlēties skanošus un atbilstošus domēna vārdus, lai pēc iespējas trāpīgāk uzrunātu savus klientus.

Tāpēc ir svarīgi zināt un apzināties, kas notiek ar jūsu izvēlēto un loloto domēna vārdu, kad jūsu uzņēmumam tiek apturēta saimnieciskā darbība.

Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, saimnieciskās darbības apturēšanas lēmumu var pieņemt pats uzņēmums (pavisam vai uz laiku līdz trīs gadiem) vai regulējošās institūcijas, kā piemēram, Valsts ieņēmumu dienests (VID), ja konstatēti likumu pārkāpumi.

NIC praksē visbiežāk tiek saņemti paziņojumi no VID, kur par iemeslu tiek minēti nenokārtoti uzņēmuma nodokļu maksājumi. Lielākoties saimnieciskās darbības apturēšanas statuss ir noteikts uz laiku līdz uzņēmums nokārtos saistības. Svarīgi zināt, ka šajā periodā domēna vārda lietošanas tiesības kļūst ierobežotas:

  • Ir noteikts aizliegums mainīt domēna vārda lietotāju
  • Ir atslēgta domēna vārda tehniskā informācija
  • tiek saglabātas uzņēmuma tiesības uz domēna vārdu

Respektīvi, tāpat kā uzņēmuma banku konti, sadarbības līgumi, arī domēna vārds tiek iesaldēts. Tiek iesaldēti domēna vārda tehniskie ieraksti un lietotājs, proti, Jūs nevarat pārcelt e-pastus vai tīmekļa vietni uz citiem serveriem, kā arī nodot to lietošanā vai pārdot citai personai, ja VID to norādījis pieprasījumā. Ierastas saimnieciskās darbības apturēšanas gadījumā līdz apmaksas termiņa beigām pēc nepieciešamības ir iespēja nomainīt serveru tehnisko informāciju.

Būtiski, ka atšķirībā no banku kontiem domēna vārda lietošanas tiesības beidzas brīdī, kad beidzas tā apmaksas termiņš. Ja apturēta saimnieciskā darbība normatīvie akti pakalpojuma sniedzējam liedz izrakstīt jaunu rēķinu, tas nozīmē, ka jaunu rēķinu par domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu vairs nesaņemat. Uz to var skatīties pozitīvi, ja skaidri zināt, ka uzņēmums vairs neizķepurosies un jūsu lietotais domēna vārds nekad jums nebūs nepieciešams. Taču visbiežāk šo domēna vārdu jūs gribēsiet izmantot atkal – atgriežoties darbībā vai uzsākot jauna uzņēmuma darbību. Jūsu klienti mājaslapu jau pazīst, tās nosaukums meklētājprogrammu atmiņās ir saglabāts, tāpat e-pasti – kas saglabāti kontaktpersonu sarakstā, ir ar savu darbības vēsturi un reputāciju, kuru nav tik viegli izveidot no jauna, ja viss jāsāk no sākuma.Ja jūsu domēna vārds ir .LV Reģistratūras pārvaldībā, tad notikumu gaita ir identiska. Arī Reģistratūra nekādus glābšanas darbus vairs nevar uzsākt. Paziņojumus par saimnieciskās darbības apturēšanu VID sūta augstākā līmeņa domēna .LV reģistram – NIC, kas tālāk informē domēna vārda lietotāju un Reģistratūru. Likumā par nodokļiem un nodevām pieprasītajā termiņā .LV reģistrā tiek uzliktas atzīmes par domēna vārda jauno statusu, kas redzams arī .LV Reģistratūrām.

Atgādināsim, ka uzņēmuma digitālā identitāte mūsdienās tiek dēvēta arī par 21.gadsimta nekustamo īpašumu. Tās vērtība ar katru dienu pieaug, tādēļ aicinām neaizmirst uzņēmuma krīzes situācijās par domēna vārdu, domāt par to kā uzņēmuma svarīgu resursu, laicīgi to reģistrēt dibinot uzņēmumu un domāt par rīcības plānu gadījumos, kad uzņēmumu piemeklējuši sarežģījumi.

Kā atjaunot domēna vārda darbību, ja saimnieciskā darbība apturēta?

Ja saņemot paziņojumu par domēna vārda atslēgšanu, pamatojoties uz VID lēmumu, konstatējat, ka uzņēmumam nav zināmi visi iemesli šādam VID lēmumam, noteikti sazinieties ar VID un noskaidrojiet, kādas darbības uzņēmumam ir jāveic, lai atjaunotu uzņēmuma saimniecisko darbību.

Līdz ar uzņēmuma saimnieciskās darbības atjaunošanu, VID sūta augstākā līmeņa domēna .LV reģistram – NIC, paziņojumu par domēna vārda darbības atjaunošanu. Domēna vārda darbība nekavējoties tiek atjaunota. Ja tomēr saimniecisko darbību neizdodas atjaunot, beidzoties domēna vārda apmaksātajam lietošanas termiņam un 30 dienu pārejas periodam, tas kļūst publiski pieejams jaunai reģistrācijai. Tāpēc tiem uzņēmējiem, kas vēlas izmantot iepriekš lietoto resursu, tā ir vēl viena iespēja atgūt domēna vārdu.

Tomēr atgādinām, ka šī iespēja slēpj arī risku, ka cita persona var pasteigties un domēna vārdu reģistrēt pirms jums. Aicinām rūpīgi izvērtēt visus riskus un balstoties uz šo vērtējumu, pieņemt Jums piemērotāko izvēli.