Kas jāzina, ja apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība?

Kas jāzina, ja apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība?

Bankas konti, uzņēmuma dokumenti, maksājumu saistības un darbinieki – ir pirmās lietas, par kurām domā uzņēmēji, kad sākas runas par saimnieciskās darbības apturēšanu. Taču jautājums, vai tās ir vienīgās?

Mūsdienās uzņēmums nav iedomājams bez domēna vārda - sava tiešsaistes vārda, kuru tas izmanto kā mājaslapas nosaukumu, e-pasta adreses sastāvdaļu vai norādi uz jebkuru resursu internetā. Tāpēc svarīgi ir zināt un rēķināties ar to, ka, uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanas laikā, domēna vārda lietošanas tiesības kļūst ierobežotas!

Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, saimnieciskās darbības apturēšanas lēmumu var pieņemt:

  • pats uzņēmums (pavisam vai uz laiku līdz trīs gadiem);
  • vai regulējošās institūcijas, kā, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests (VID), ja konstatēti likumu pārkāpumi. Lielākoties šādos gadījumos saimnieciskās darbības apturēšanas statuss ir noteikts uz laiku līdz uzņēmums nokārto savas saistības.

NIC regulāri saņem informāciju no Lursoft un VID par uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība ir apturēta. Ja Jūsu uzņēmums ir iekļauts šajā sarakstā, atbilstoši likumam, NIC Jūs informēs:

  • par aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāju, proti, šajā laikā domēna vārdu nevarat pārdot vai nodot citai personai;
  • par aizliegumu mainīt domēna vārda tehnisko informāciju, proti, šajā laikā nevarat mainīt mājaslapas un e-pasta uzturētāju (hosting pakalpojumu sniedzēju);
  • līdz kuram datumam domēna vārds būs aktīvs, proti, strādās tam piesaistītā mājaslapa un e-pasta adreses;
  • līdz kuram datumam tiks saglabātas uzņēmuma domēna vārda lietošanas tiesības.

Ja saņemat paziņojumu par domēna vārda atslēgšanu, pamatojoties uz VID lēmumu, un konstatējat, ka uzņēmumam nav zināmi visi iemesli šādam VID lēmumam, noteikti sazinieties ar VID un noskaidrojiet, kādas darbības uzņēmumam ir jāveic, lai atjaunotu uzņēmuma saimniecisko darbību. Līdz ar uzņēmuma saimnieciskās darbības atjaunošanu, VID sūta NIC paziņojumu par domēna vārda darbības atjaunošanu, un domēna vārda darbība nekavējoties tiek atjaunota. Plašāk par VID tiesībām pieprasīt domēna vārda atslēgšanu lasiet - https://www.nic.lv/lv/vid-pieskirtas-tiesibas-atslegt-domena-vardu-sTāpat kā uzņēmuma banku konti, sadarbības līgumi, arī domēna vārds saimnieciskās darbības apturēšanas laikā tiek iesaldēts! Būtiskā atšķirība ir tā, ka domēna vārds tiek iesaldēts līdz tā apmaksas termiņa beigām.

Ja apturēta saimnieciskā darbība, normatīvie akti mums liedz izrakstīt jaunu rēķinu par lietošanas tiesību pagarināšanu. Tādēļ pēc apmaksātā termiņa beigām uzņēmuma domēna vārdam tiek piemērots 30 dienu pārejas periods, pēc kura tas tiek dzēsts un kļūst brīvi pieejams reģistrācijai jebkuram interesentam.

Uz to var skatīties pozitīvi, ja skaidri zināt, ka lietotais domēna vārds vairs nebūs nepieciešams. Taču nereti reiz lietoto domēna vārdu ir vēlme izmantot, atgriežoties darbībā vai uzsākot jauna uzņēmuma darbību, jo Jūsu klienti mājaslapu jau pazīst, tāpat e-pasta adreses, kas saglabātas kontaktpersonu sarakstā, ir ar savu darbības vēsturi un reputāciju, kuru nav tik viegli veidot no jauna.

Aicinām rūpīgi izvērtēt visus riskus un, balstoties uz šo vērtējumu, laikus pieņemt Jums piemērotāko izvēli.