Seko līdzi .LV noteikumu izmaiņām

Piedalies un seko līdzi .LV noteikumu izmaiņām

NIC veic izmaiņas domēna vārdu reģistrācijas kārtībā un dokumentos un aicina Jūs izteikt ierosinājumus.

Sākot ar 2019. gada jūniju NIC plāno atteikties no domēna vārdam piesaistītās lomas „maksātājs“ un turpmāk rēķinus izrakstīt tikai domēna vārda lietotājiem. Pārmaiņas skars aptuveni 11 000 domēna vārdus un tiks ieviestas domēna vārdu patieso lietotāju interesēs.

Plānotās izmaiņas ļaus:

  • samazināt .LV reģistrā apstrādāto datu apjomu,
  • vienkāršot un paātrināt domēna vārdu pieteikšanu,
  • atvieglot klientiem domēna vārdu pārvaldīšanu,
  • vienkāršot datu apjoma precizitātes un aktualitātes nodrošināšanu.

Lasi rakstu “Izmaiņas domēna vārdu maksātājiem” un noskaidro kādi dati par domēna vārdu tiek apstrādāti un kādas izmaiņas datu apstrādē gaidāmas šajā gadā.

Mums ir svarīgi, lai arī .LV reģistratūras un domēna vārda lietotāji piedalītos izmaiņu procesā, tādēļ uzsākam ierosināto izmaiņu publisko apspriešanu, kas ilgs līdz 2019.gada 23.aprīlim. Jautājumus un ierosinājumus aicinām sūtīt uz legal@nic.lv, tos izvērtēsim un nepieciešamības gadījumā sniegsim skaidrojumus. Plānotās izmaiņas izvērtēs Satiksmes ministrija.

NIC ir sagatavojis grozījumus šādos dokumentos:

  1. Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv (izmaiņas veiktas 1.15., 7.2., 10.1. punktos un 17.9. punktā, nosakot izmaiņu ieviešanas kārtību);

  2. Reģistra uzturētāja cenrādis un norēķinu kārtība (izmaiņas veiktas 3.1., 3.2., 3.4., 3.5. un 4.4. punktos).

  3. Līgumam par domēna vārdu reģistrācijas starpniekpakalpojumiem augstākā līmeņa domēnā .LV ir izstrādāts jauns pielikums “Reģistratūras datu apstrāde” (papildu grozījumi paredz izmaiņas tiem .LV starpniekpakalpojumu sniedzējiem, kuri saimniecisko darbību veic kā fiziskas personas, piemēram, pašnodarbinātie vai individuālie komersanti).