Izmaiņas Reģistratūru līgumā

Izmaiņas Reģistratūru līgumā

Ir noslēgusies Reģistratūru līguma un .LV domēna noteikumu grozījumu publiskā apspriešana. Atgādinām, ka grozījumi veikti, lai NIC pakalpojumi būtu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – regula) prasībām. Esam apkopojuši un ieviesuši Reģistratūru, domēna vārdu lietotāju un valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus.

Saskaņā ar regulu Reģistratūru līgums ir papildināts ar pielikumu Nr.3 “Personas datu apstrāde”, kurā ir noteiktas personas datu pārziņa (NIC) un apstrādātāja (Reģistratūras) lomas un pienākumi. Šo pielikumu esam nosūtījuši parakstīšanai visām .LV Reģistratūrām.

Sadarbību varēsim turpināt tikai ar tām Reģistratūrām, kuras būs parakstījušas Reģistratūru līguma pielikumu un līdz 2018. gada 24. maijam atsūtījušas to mums divos eksemplāros pa pastu uz adresi:

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts,
Tīkla risinājumu daļa (NIC)
Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV-1459, Latvija

Tuvākajā laikā informēsim par turpmākajām izmaiņām pakalpojumos.