Vai ir kādi ierobežojumi domēna vārdiem?

Drukāt

Vai ir kādi ierobežojumi domēna vārdiem?

Tehniski domēna vārda izveidē pastāv vairāki ierobežojumi, kas jāņem vērā, piesakot domēna vārdu:

 1. Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem.
 2. Tradicionālajos domēna vārdos pieļaujamie simboli ir latīņu alfabēta burti:
  • Lielie burti jāaizvieto ar attiecīgo mazo burtu.
  • Burti ar diakritiskajām zīmēm ir jāaizstāj ar latīņu alfabēta burtiem, piemēram, ar atbilstošu burtu bez diakritiskās zīmes.
 3. Latviskajos domēna vārdos papildus tiek izmantoti latviešu alfabēta burti ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ).
 4. Gan tradicionālajos, gan latviskajos domēna vārdos drīkst izmantot ciparus un defisi “-“. Citi simboli un atstarpe starp vārdiem vai atļautajiem simboliem nav pieļaujama:
  • Citi simboli vai atstarpe ir vai nu izmetami, vai aizvietojami ar citu atļautu simbolu, piemēram, defisi „-”.
  • Ja tiek izmantota defise, to nedrīkst novietot domēna vārda sākumā vai beigās. Piemēram, domēna vārds -mana-organizacija-.lv nav pareizi izveidots, bet mana-organizacija.lv ir pareizi.

Tāpat ir ierobežojums domēna vārdu saturam. Domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Kā domēna vārdu nedrīkst reģistrēt rupjus, nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem.

Savukārt personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu (vardsuzvards.lv, vards-uzvards.lv, uzvardsvards.lv vai uzvards-vards.lv) var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Starp personām ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem priekšroka dodama tai, kura pirmā ir iesniegusi domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.