Vai internetam parādījies jauns saimnieks?

Vai internetam parādījies jauns saimnieks?

Federālā Komunikāciju Komisija (FCC), kas ir neatkarīga ASV valdības aģentūra un regulē komunikācijas visā valstī, vēl martā publicēja lēmumus par platjoslas pakalpojumu nodrošināšanu ASV iedzīvotājiem. Tagad ir parādījušies komentāri, kas apgalvo, ka ar šiem lēmumiem FCC faktiski ir pārņēmusi Interneta un ICANN uzraudzību no ASV Nacionālās telekomunikāciju un informācijas administrācijas (NTIA), kura ir ASV Tirdzniecības ministrijas apakšvienība.

FCC savos lēmumos Internetu ir pārklasificējusi un tagad to uzskata par komunikāciju pakalpojumu, nevis par informācijas pakalpojumu kā iepriekš. Kaut arī šī izmaiņa nemaz neizklausās būtiska, tomēr FCC līdz ar to ir pārņēmusi savā pārvaldībā Internetam pieslēgto datoru IP adrešu sadales uzraudzību, līdzīgi kā telefona numuru pārvaldību, ar kuru FCC nodarbojas jau sen. Šobrīd reālajā dzīvē IP adreses izdala un uztur ICANN departaments IANA.

Kā zināms, pēdējā laikā tiek plaši apspriesta ICANN juridiskā statusa maiņa. ICANN ir bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas ir reģistrēta Kalifornijas štatā un darbojas pēc šī štata likumiem. Tai ir līgums par Interneta un IANA pārvaldību ar NTIA līdz 2015. gada 30. septembrim. NTIA 2014. gada aprīlī paziņoja, ka tā piekrīt Interneta pārvaldības nodošanai starptautiskajai interneta sabiedrībai. Ja tagad NTIA faktiski zaudē varu pār Internetu, tad šim paziņojumam nav lielas nozīmes, un, iespējams, starptautiskā Interneta pārvaldība būs jāsāk organizēt no jauna.