Reģistratūru aptaujas rezultāti

Reģistratūru aptaujas rezultāti

NIC darba procesa efektivitātes uzlabošanas nolūkos, pārskata .LV Reģistratūru pieeju klientu datu auditēšanai un atjaunošanai. Lai to apzinātu, NIC izsūtīja visām .LV Reģistratūrām (kopā 156 sadarbības partneri) aptauju par klienta datu maiņu.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot:

 • cik bieži Reģistratūras veic savu klientu datu auditu un aktualizēšanu reģistrā,
 • kā NIC, ņemot vērā saņemto aktuālo informāciju no LR Uzņēmumu reģistra (UR) par Latvijā reģistrēto uzņēmumu nosaukumu un/vai adrešu maiņu, var Reģistratūrām atvieglot šo klientu datu aktualizēšanas jautājumu.

NIC un .LV Reģistratūru pienākums ir, konstatējot labojamus, nepilnīgus vai neprecīzus datus, nodrošināt to korektumu. Šīs aptaujas rezultāti palīdzēs NIC izstrādāt efektīvu un mūsu sadarbības partneriem ērtu veidu, kā kopīgi nodrošināt augstu .LV domēna vārdu lietotāju datu precizitāti.

Tika atsevišķi aptaujātas Latvijas un ārzemju Reģistratūras, kas izmanto domēna vārdu pārvaldīšanas risinājumu NIC EPP, kā arī tās, kuras izmanto NIC klientu tiešsaistes sistēmu. Kopā tika saņemtas 40 atbildes no 20 Latvijas un 20 ārzemju Reģistratūrām.

ATBILŽU APKOPOJUMS:

Aptauja sastāvēja no vairākiem jautājumiem par klientu datu ievades, pārbaudes un atjaunošanas veidiem un regularitāti ne tikai sadarbības partneru lokālajā datu bāzē, bet arī .LV reģistrā. Taču svarīgākais bija noskaidrot:

Vai vēlaties, lai NIC, balstoties uz LR Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju, aktualizētu arī .LV Reģistratūras klientu (juridisku personu) datus - nosaukumu un/vai adresi?

 • Jā - vēlamies, lai NIC datus aktualizē
 • Jā - vēlamies, lai NIC datus aktualizē un informē mūs par veiktajām izmaiņām
 • Vēlamies, lai NIC datus neatjauno, bet informē mūs par mūsu klientu datu izmaiņām
 • Nē - nevēlamies neko par to zināt

Rezultāti norāda, ka lielākā daļa 55% aptaujāto Reģistratūru nevēlas, lai NIC datus aktualizē! Taču ir novērojama liela atšķirība starp Latvijas un ārzemju Reģistratūru preferencēm:

 • 65% Latvijas Reģistratūru vēlas, lai NIC, balstoties uz saņemtajiem UR datiem, aktualizētu arī Reģistratūras klienta datus;
 • Tikai 25% ārzemju Reģistratūru ir ar mieru, ka NIC datus aktualizē;

Visas ārzemju Reģistratūras kā galveno prioritāti ir izvirzījušas klientu vēlmes, tādēļ bez klientu ziņas vai konkrēta pieprasījuma Reģistratūras nevēlas atjaunot klienta datus pat tad, ja klients tos ir norādījis nekorketus vai nepilnīgus.

Gandrīz visas gan Latvijas, gan ārzemju Reģistratūras (90%) ir vienisprātis un vēlas tikt informētas par savu klientu datu neatbilstību LR Uzņēmumu reģistrā norādītajiem.

Tādēļ nākamais jautājums aptaujā Reģistratūram, kuras izmanto NIC EPP (kopā 16), bija:

Ja vēlaties tikt informēti par veiktajām klienta datu izmaiņām, lūgums norādīt, kurai paziņojuma formai dodat priekšroku:

 • E-pasts (iekļaujot ikdienas NIC.LV atskaitē)
 • Informatīvs EPP paziņojums (EPP poll message)
 • Detalizēts EPP paziņojums (EPP poll message) ar norādi uz minētajiem laukiem

Lai gan lielākā daļa 43.75% respondentu priekšroku deva informācijas iekļaušanai ikdienas NIC.LV e-pasta atskaitē, vērā jāņem arī šajā jautājumā stipri atšķirīgie Latvijas un ārzemju Reģistratūru viedokļi:

 • 83.3% Latvijas Reģistratūru vēlas, lai NIC šo informāciju iekļauj ikdienas NIC e-pasta atskaitē
 • Lielākā daļa 50% ārzemju Reģistratūru norādīja, ka ērtāk informāciju būtu saņemt detalizētā EPP ziņojumā (EPP poll message)

Cik bieži atjaunojat klientu datus?

 • Regulāri veicam klientu datu auditu
 • Tikai tad, kad klients mūs ir informējis par savu datu maiņu
 • Neatjaunojam, izmaiņas veicam tikai lokāli savā datu bāzē
 • Neatjaunojam datus vispār

Kā vērtējat sadarbību ar NIC? (1–slikti, 5-labi)

Secinājumi

Lielākā daļa aptaujāto Reģistratūru atjauno savu klienta datus reģistrā tikai tad, kad pats klients ir viņus informējis par datu maiņu. Proti, klients ir noteicējs un .LV Reģistratūru galvenā prioritāte, tādēļ bez klienta ziņas vai konkrēta pieprasījuma, Reģistratūras nevēlas atjaunot datus pat tad, ja klients tos ir norādījis acīmredzami nekorketus vai nepilnīgus.

Atsevišķos jautājumos aptaujas rezultāti uzrādīja ievērojamu atšķirību starp vietējo un ārzemju Reģistratūru vēlmēm:

 • Lielākā daļa mūsu Latvijas Reģistratūru vēlētos, lai NIC klientu datus aktualizē un vēlāk informē Reģistratūru par veiktajām izmainām, tās iekļaujot NIC ikdienas e-pasta atskaitē.
 • Savukārt ārzemju Reģistratūras nevēlas, lai NIC veic izmaiņas viņu klientu datos, taču vēlētos saņemt aktuālāko NIC pieejamo informāciju par viņu klientu datu neprecizitātēm, izmantojot EPP poll message.

Paldies visiem respondentiem. NIC ņems vērā visus izteiktos viedokļus, kā arī komentāros atzīmētās vēlmes, izstrādājot visērtāko sadarbības veidu, lai kopīgiem spēkiem nodrošinātu augstu .LV domēna vārdu lietotāju datu precizitāti.

Ja Jums ir kādi ierosinājumi vai papildu jautājumi, rakstiet uz pr@nic.lv.