Reģistra pakalpojumi

Domēna vārdu reģistrācija

www.nic.lv/lv/domena-vardu-registracija.html

Klientu atbalsts

www.nic.lv/lv/klientu-atbalsts.html

Reģistratūru atbalsts

www.nic.lv/lv/registraturu-atbalsts.html

Rekursīvais DNS serveris

www.nic.lv/lv/rekursivais-dns-serveris.html

Latviskie domēna vārdi

www.nic.lv/lv/latviskie-domena-vardi.html

Otrā līmeņa domēni

www.nic.lv/lv/otra-limena-domeni.html

DNSSEC

www.nic.lv/lv/dnssec.html

ENUM

www.nic.lv/lv/enum.html

Tiešsaistes sistēma

www.nic.lv/lv/tiessaistes-sistema.html

Latvijas IP adrešu saraksts

www.nic.lv/lix