Pārskats par 2020. gadu

Pārskats par 2020. gadu

Aizgājušais 2020. gads neapšaubāmi ieies pasaules vēsturē kā viens no neaizmirstamākajiem gadiem. Covid pandēmija krasi mainīja to, kā liela daļa cilvēku dzīvo, strādā, sazinās, sadarbojas, rada un pat socializējas. Vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk strādā attālināti, veic uzņēmējdarbību virtuāli un rīko pasākumus tiešsaistē.

Domēnu reģistrācijas dati atspoguļo, kā internets turpina attīstīties un pielāgoties esošajiem apstākļiem. Eiropas augstākā līmeņa domēnu padomes CENTR apkopotie dati par 2020 Q3 rāda, ka Eiropā mainās mazo un vidējo uzņēmēju pieeja mājaslapas nosaukuma izvēlē, pārejot no vispārējiem domēniem, kā .com, uz lokāli orientētu identitāti jeb valsts koda domēnu (ccTLD), kā .LV, kas ir īpaši svarīgi, lai izdzīvotu šajā mājsēdes jeb “lockdown” laikā. Kopumā 61% no visiem Eiropā reģistrētajiem domēna vārdiem ir reģistrēti tieši valsts koda domēnos. Latvijā 58,8% no Latvijas uzņēmējiem un iedzīvotājiem izvēlas reģistrēt savu domēna vārdu .LV domēnā.

Tagad, vairāk nekā jebkad agrāk, ir aktivizējušies arī kibernoziedzieki, tādēļ interneta un e-komercijas patērētāji kļūst arvien uzmanīgāki un izglītotāki, priekšroku dodot pārbaudītām vērtībām. Par to arī liecina pieaugošā lokālo valsts koda domēnu tirgus daļa (Eiropā vidēji 48%) Alexa TOP 1000 populārāko vietņu topā. Arī Latvijas iekšējā tirgus daļa, pamatojoties uz šo rādītāju, ir palielinājusies.

Skaitļi un fakti par .LV domēnu 2020. gadā

“2020. gadā liels uzsvars tika likts uz drošību. Padarītā ir daudz: sadarbībā ar CERT.LV esam izveidojuši DNS ugunsmūri, NIC tiešsaistes sistēmā esam ieviesuši divfaktoru autentifikāciju, veikti būtiski uzlabojumi Latvijas IP adrešu sarakstam, tika papildināta .LV reģistratūru domēna vārdu administrēšanas risinājuma NICEPP funkcionalitāte, kā arī esam aktīvi līdzdarbojušies un atbalstījuši CERT.LV izglītojošo kampaņu “Kiberdrošība darbavietā”, publicējot izglītojošus rakstus NIC blogā. Patiess prieks redzēt, ka arī mūsu klienti augsti vērtē drošību. Par to liecina par 160% pieaugušais ar DNSSEC parakstīto .LV domēna vārdu skaits. Ceram, ka arī šis 2021. gads mūs iepriecinās ar augsto .LV domēnu reģistrāciju aktivitāti. Novēlam lietotājiem panākumus, būvējot savu jauno digitālo identitāti.”

.LV reģistra uzturētāja NIC vadītāja Katrīna Sataki


Domēna vārdu skaits

2020.gads ir izcēlies ar aktīvu jaunu domēna vārdu reģistrācijas skaita pieaugumu. Īpaši aktīvs ir bijis tieši 2020 Q1, kad, iestājoties ārkārtas situācijai, uzņēmumi jau laicigi sāka pārorientēties uz darbu attālinātā režīmā, digitalizējot savus pakalpojumus.

2020.gadā tika reģistrēti 39 170 jauni .LV domēna vārdi, kas ir par 3 974 domēna vārdu pieteikumiem vairāk nekā 2019. gadā.

  Jau kopš 2020. gada februāra interneta pasauli pāršalca ar Covid-19 pandēmijas tēmu saistītu domēna vārdu reģistrāciju bums. Arī .LV domēns nav bijis izņēmums, kopā .LV domēnā tika reģistrēti 62 domēna vārdi, kuri satur atslēgas vārdu “covid” vai "corona". Ne visi gan tika pagarināti, tādēļ uz šo mirkli aktīvi no tiem ir tikai 50. Savukārt ievērojami pieaudzis ir domēna vārdu skaits, kuri satur terminu “piegade”, kopā līdz 2020.gada beigām ir bijuši reģistrēti 176 šādi domēna vārdi.

Domēna vārda garums

Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem. Visizplatītākais .LV domēna vārda garums ir 7 simboli. Taču ir reģistrēti vairāki īpaši gari domēna vārdi. Pieci garākie tradicionālie .LV domēna vārdi ir:

  • domenimitavspaligsdomenavardaizvelenemmaksligointelektupasparne.lv (63 simboli)
  • elizabetes-skaistuma-centrs-make-up-apmacibas.lv (45 simboli)
  • valproateandme-epilepsijabipolarietraucejumi.lv (44 simboli)
  • valproatsunes-epilepsijabipolarietraucejumi.lv (43 simboli)
  • thechurchofjesuschristoflatter-daysaints.lv (40 simboli)

Iedalījums pēc lietotāju piederības

Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji ir reģistrējuši 78% no visiem .LV domēna vārdiem, taču ievērojamu daļu, teju 29 000 .LV domēna vārdu, ir reģistrējuši ārzemēs reģistrēti uzņēmumi un dzīvojošas personas. Piedāvājam ieskatu TOP 10 valstīs (izņemot Latviju), kuras ir iecienījušas un aktīvi reģistrē .LV domēna vārdus:

Latvijā digitāli visaktīvākie .LV domēna vārdu reģistrētāji, protams, ir rīdzinieki. Ņemot vērā Rīgas iedzīvotāju un reģistrēto uzņēmumu skaitu, tas nav liels pārsteigums, taču interesanti ir apskatīt arī pārējo novadu un reģionu aktivitāti. Piedāvājam ieskatu TOP 20 pilsētās un novados (izņemot Rīgu) ar vislielāko reģistrēto .LV domēna vārdu skaitu:

Starptautiskie domēna vārdi

Kopš 2004. gada 1. marta .LV domēnā ir iespēja reģistrēt arī domēna vārdus latviešu valodā, t.i. izmantojot burtus ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ). Noder atcerēties, ka latviskie domēna vārdi lietderīgi kalpo reklāmas materiālos, kā arī tie maksā lētāk: 8.47EUR, ieskaitot PVN! Latvisko domēna vārdu skaits nav liels, taču pieprasījums ir stabili augošs - Statistikas dati uz 2020.gada 31.decembri rāda, ka ir reģistrēti kopā 1 261 latviskais domēna vārds, kas ir par 3% vairāk nekā pērnajā gadā.

  Starptautiskie domēna vārdi veicina un palīdz stiprināt valodu un kultūras daudzveidību kibertelpā. Domēnu “internacionalizācija” ļauj internetam kļūt patiesi globālam un pieejamam dažādu valodu vai alfabētu lietotājiem.

Domēna vārdu lietotāji

.LV domēna vārdu var reģistrēt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

Domēna vārdu lietotāju jeb lietošanas tiesību turētāju kopskaits 2020. gadā ir pieaudzis par 4,7%. Vidēji uz vienu lietotāju ir reģistrēti 1,6 domēna vārdi. No visiem lietotājiem 76% ir no Latvijas, proti, ir Latvijā dzīvojošas personas vai reģistrēti uzņēmumi.

LĒMUMI PAR DOMĒNA VĀRDA ATSLĒGŠANU

Latvijā iestādes, kam normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz domēna vārdiem, ir:

Pēc šo kompetento iestāžu pieprasījuma .LV domēnu reģistra uzturētājam (NIC) normatīvajos aktos ir noteikts pienākums izpildīt iestādes lēmumu, piemēram, uzlikt domēna vārdam aizliegumu mainīt lietotāju, atslēgt domēna vārda tehniskos ierakstus vai pat to dzēst.

NIC 2020.gadā ir saņēmis 66 valsts kompetento iestāžu pieņemtos lēmumus par .LV domēna vārdu atslēgšanu. No tiem 8 gadījumos domēna vārda lietotājs pārkāpumu bija laicīgi novērsis un domēna vārda atslēgšana netika veikta, bet 8 gadījumos pārkāpums tika novērsts pēc domēna vārda atslēgšanas, kā rezultātā domēna vārda darbība tika atjaunota. 4 gadījumos lēmumu nebija iespējams izpildīt dēļ tiesisko apstākļu izmaiņām .LV reģistrā pirms lēmuma pieņemšanas.

(1) Likuma par nodokļiem un nodevām 34.prim panta (5), (6) un (6) 7.punkts
(2) Likuma par nodokļiem un nodevām 34.prim 4 panta (1), (6) un (3); Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 19.p. (1), (2)

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMI

2020.gadā NIC ir saņēmis 84 pieprasījumus no dažādām valsts kompetentajām iestādēm, kā policija, tiesa, PTAC, VID, kā arī advokātiem un patentpilnvarotajiem, sniegt informāciju par 152 domēna vārdiem.

7 gadījumos tika atteikta informācijas izsniegšana nepietiekama tiesiskā pamatojuma dēļ, savukārt 3 gadījumos tika skaidrots, ka pieprasītā informācija par e-pastu adresēm vai citu domēna reģistru (.com, .eu, .net, .tv u.tml.) datiem meklējama citviet.

Maksātnespējas administratoru informācijas pieprasījumi

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 27.pantu maksātnespējas administratoram (turpmāk MNA) ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, tajā skaitā arī no NIC, to rīcībā esošo juridiskas vai fiziskas personas maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par parādnieku un parādnieka pārstāvjiem.

NIC 2020.gadā ir saņēmis kopumā 216 pieprasījumus sniegt informāciju, vai personai, kurai noteikta maksātnespējīgā statuss, ir vai kādreiz ir bijuši reģistrēti .LV domēna vārdi. No visiem saņemtajiem pieprasījumiem vien 25,9% personu ir vai kādreiz ir bijis .LV domēna vārds.

Taču ņemot vērā, ka pasaulē ir vairāk nekā 1500 dažādu augstākā līmeņa domēnu un .LV domēns ir tikai viens no tiem, kurā personas reģistrē domēna vārdus, iespējams, ka personai domēna vārds reģistrēts kādā citā augstākā līmeņa domēnā.

NS ieraksti

Interesanta tendence ir novērota arī klientu mitināšanas jeb “hostinga” pakalpojumu sniedzēju izvēlē. Lai gan joprojām lielākā daļa reģistrēto un aktīvo .LV domēna vārdu tiek uzturēti uz Latvijas .LV NS (name servers), to daudzums pēdējo gadu laikā tomēr samazinās.

Arvien biežāk klienti izvēlas migrēt un uzturēt savu domēna vārdu uz citu valstu serveriem, par to liecina arī NS zonu ierakstu sadalījums pēc domēna paplašinājuma.

DNSSEC

DNSSEC (Domain Name System Security Extension) ir domēna vārdu sistēmas drošības paplašinājums, kas nodrošina DNS datu autentifikāciju un ļauj pārliecināties, ka DNS atbildes saturs nav mainīts. Ar DNSSEC parakstīta domēna vārda lietotājs var būt pārliecināts, ka viņa mājaslapas apmeklētāji sasniegs viņa lapu un netiks novirzīti uz citu vietni. Vairāk par DNSSEC lasi šeit.

2020.gadā par 160% ir pieaudzis ar DNSSEC parakstīto .LV domēna vārdu skaits. Lai gan lielu daļu DNSSEC parakstīto domēna vārdu uztur .LV Reģistratūras, tomēr teju 400 domēna vārdiem DNSSEC atbalstu nodrošina paši lietotāji.

Uz šo mirkli DNSSEC atbalstu piedāvā 32 .LV Reģistratūras (sakārtotas pēc DNSSEC parakstīto domēna vārdu skaita): SigmaNet, Nano IT, Area IT, Zone Media LLC, NETIM, MEDIA PARTNERS, ITEMS, IT Līderis, VIAKOM, Hosting Concepts bv, DM Plus, Standart AG, Scandinavian World, FIXCMS, SERVISNET, Lapu Lapa, RP Data, Eurodns S.A, Key-Systems GmbH, VITC, NAMESHIELD, INWX GmbH & Co. KG, Nom-IQ Ltd, CSC Corporate Domains, Larsen Data ApS, Dynadot LLC, X8, Ports Group AB, 1API, Interneto vizija, Deutsche Telekom AG un Soluciones Corporativas IP, S.L.

.LV Reģistratūras

Kopš 2009. gada .LV domēna vārdus var reģistrēt ne tikai pa tiešo www.nic.lv, bet arī izmantojot mūsu sadarbības partneru .LV Reģistratūru pakalpojumus.

.LV Reģistratūra ir domēna vārdu reģistra uzturētāja (NIC) oficiālais sadarbības partneris, kurš papildus citiem pakalpojumiem, kā piemēram, mājaslapu izstrāde, uzturēšana, digitālais mārketings, serveru izvietošana u.t.t., nodrošina arī domēna vārdu reģistrācijas starpniekpakalpojumus, reģistrējot domēna vārdus kā pilnvarotā persona savu klientu vārdā. Ar oficiālo .LV Reģistratūru sarakstu varat iepazīties šeit.

Lietotāji priekšroku dod ārzemju reģistratūrām - 58% no .LV Reģistratūru pārvaldībā esošajiem domēna vārdiem pārvalda ārzemju Reģistratūras.

Ar .LV Reģistratūrām sniegtajiem pakalpojumiem un priekšrocībām varat iepazīties šeit.