NIC piedalās globālās interneta politikas izstrādē

Drukāt

NIC piedalās globālās interneta politikas izstrādē

Interneta sabiedrību 2013.gadā sagaida interesanti un sen gaidīti notikumi, kā arī lieli izaicinājumi, norāda Latvijas domēna vārdu reģistra NIC vadītāja Katrīna Sataki, kas nesen ievēlēta valstu augstākā līmeņa domēnu reģistru turētāju apvienībā ccNSO kā pārstāve no Eiropas reģiona. Piemēram, šogad līdz ar jau pierastajiem domēniem beidzot parādīsies jauni augstākā līmeņa domēni - „.green”, „.career”, „.fishing”, „.helsinki” un daudzi citi. Tas savukārt nozīmē, ka būs jāveic arī nopietns darbs pie drošības un stabilitātes stiprināšanas gan jau esošajiem, gan arī jaunajiem augstākā līmeņa domēniem.

NIC vadītāja uzsver, ka lielākā loma globālās politikas izstrādes un koordinēšanas jomā ir organizācijai ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN ir publiska bezpeļņas organizācija, kas, iesaistot visas ieinteresētās puses, nodrošina globālās domēna vārdu sistēmas un interneta adrešu darbības stabilitāti, sadarbības spēju un drošību. Valstu augstākā līmeņa domēnu reģistru turētājus ICANN struktūrā pārstāv ICANN orgāns ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation), kurš apvieno lielāko daļu augstākā līmeņa domēnu reģistru turētāju un darbojas kā platforma šo reģistru turētāju sadarbībai. Reģistru turētāji ccNSO ietvaros apspriež tehniskos jautājumus, strādā pie labās prakses apkopošanas un ieviešanas, kā arī gatavo rekomendācijas ICANN valdei jautājumos, kuri ir būtiski valstu kodu augstākā līmeņa domēnu darbībai.

ccNSO politikas izstrādes procesu vada ccNSO Padome, kuras sastāvā ir 18 locekļi. 15 locekļus ievēl ccNSO biedri, izvirzot trīs locekļus no katra reģiona. 3 locekļus Padomē izvirza ICANN Nominēšanas Komiteja. ccNSO politikas izstrāde lielākoties tiek veikta darba grupās, kurās iesaistās eksperti no dažādu valstu reģistriem. Par darba grupu nepieciešamību konkrētu jautājumu risināšanai lemj ccNSO Padome, kas arī organizē grupu izveidi, vada to darbu un aktīvi iesaistās gala dokumentu apspriešanā. Latvijas domēna vārdu reģistrs NIC ir darbojies DNS (Domain Name System) incidentu reaģēšanas darba grupā un šobrīd aktīvi iesaistījies DNS drošības un stabilitātes analīzes darba grupā, programmas izstrādes darba grupā u.c.

ccNSO Padome arī pārstāv valstu reģistrus sarunās ar ICANN valdi, valstu valdību pārstāvjiem, ar vispārīgo domēnu (piemēram, „.com”, „.org”, „.info”) reģistriem un lietotājiem. Kopīgi tiek meklēti jauni attīstības ceļi. „Attīstība notiek visu laiku. Šobrīd arvien vairāk reģistru ievieš DNSSEC tehnoloģiju, kas paredzēta drošākai interneta lietošanai. Daudzi saskaras ar tehniskām problēmām. ICANN un ccNSO ir platforma informācijas apmaiņai un diskusijām, jo kopīgiem spēkiem iespējams izdomāt un ieviest daudz labākus risinājumus, no kā ir ieguvēji visi interneta lietotāji. Šobrīd gandrīz trešā daļa visu augstākā līmeņa domēnu, tai skaitā arī .lv, ir parakstīti ar DNSSEC. 2013.gadā DNSSEC plāno ieviest vēl vairāk domēnu – arī mūsu draugi un kolēģi no Lietuvas, kuriem atlicis spert pēdējo soli, un Igaunijas,” ccNSO lomu globālās domēna vārdu politikas veidošanā un gaidāmās norises šajā gadā skaidro Katrīna Sataki.

NIC vadītāja atzīst – neskatoties uz to, ka Latvijā ir populāra sevis šaustīšana un daudzi uzskata, ka interneta tehnoloģiju jomā esam atpalikuši, patiesībā tā nemaz nav. „Mēs esam priekšā daudzām valstīm un to gan redz, gan arī novērtē kā Eiropā, tā arī visā pārējā pasaulē,” norāda Katrīna Sataki.