NIC brīdina par maldinošiem e-pastiem

NIC brīdina par maldinošiem e-pastiem

Arvien vairāk Latvijas uzņēmēju ziņo .LV domēnu reģistram (NIC) par e-pastā saņemtiem aicinājumiem pārpirkt domēna vārdus, kas līdzinās viņu jau esošo domēna vārdu nosaukumiem.

Īpaši aktīvi šogad ir latvisko .LV domēna vārdu piedāvātāji, kuri, atsaucoties uz Valsts Valodas centru un normatīvo aktu prasībām, maldina uzņēmējus par sekām, kas var iestāties, ja latviskais domēna vārds netiks iegūts. Šādi piedāvājumi līdzinās citviet pasaulē izplatītām domēna vārdu pārdošanas shēmām, kuru pamatā ir viltus trauksmes radīšana, lai adresātu ievilinātu neizdevīgā darījumā. Piemēram, iegādāties nosaukumu Ķīnas .CN domēnā, neskatoties uz to, ka uzņēmums savu komercdarbību tur neveic.

“Atgādinām: latviskā .LV domēna vārda izmantošana nav obligāta. Saņemot šādus e-pastus, esiet vērīgi, rūpīgi pārbaudiet sūtītāju un kritiski izvērtējiet pašus piedāvājumus!” uzsver NIC juriste Iveta Skujiņa.  

Svarīgi ir atpazīt saņemtā piedāvājuma patiesos nolūkus. Nereti piedāvājumi ir izteikti kādas konkrētas personas interesēs ar mērķi gūt ienākumus, nevis palīdzēt uzņēmumiem aizsargāt tā digitālo identitāti. Viena no pazīmēm šādiem piedāvājumiem ir augstā pakalpojuma cena, kas svārstās 250-500 un pat vairāk eiro. Šī summa ir būtiski augstāka par domēna vārda cenu, ja lietotājs to reģistrētu pats.

“Šāda agresīva domēna vārdu piedāvāšana ir sava veida negodīga komercprakse, kas bieži vien tiek mērķēta uz uzņēmumiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, nevis uz patērētājiem, kuru tiesības un intereses aizsargā Negodīgas komercprakses aizlieguma likums,” skaidro I.Skujiņa.

Pārliecināšanās par iespējamo darījuma partneru reputāciju un uzticamību, var pasargāt uzņēmumu. Tāpēc pirms darījuma slēgšanas NIC iesaka pārbaudīt iespējamos darījuma partnerus un norādītā domēna vārda lietotāja datus valsts publiskajos reģistros. Saikne starp šīm personām var liecināt par negodprātīgu rīcību. Pārliecināties par patieso piedāvātā domēna vārda lietotāju var, izmantojot NIC WHOIS pakalpojumu https://www.nic.lv/whois.