Maksātnespēja un domēna vārds

Maksātnespēja un domēna vārds

Maksātnespēja ir situācija, kad uzņēmums vai fiziska persona sastopas ar finansiālām grūtībām un nespēj nokārtot savas saistības ar citām personām. Lai gan maksātnespējas iestāšanās rada neērtības, tomēr šī procesa mērķis ir dot parādniekam iespēju atbrīvoties no neizpildītajām saistībām un fizisku personu gadījumā atgriezties maksātspējīgā statusā.

Kas notiek ar domēna vārdu, ja iestājas maksātnespējas process?

Domēna vārds, kā ierasts, ir aktīvs līdz tā apmaksas termiņa beigām. Ja domēna vārda apmaksas termiņš tuvojas beigām un tā lietotājam ir iestājies maksātnespējas process, NIC izraksta jaunu rēķinu par nākamo lietošanas periodu. Ja rēķina apmaksa tiek veikta, domēna vārda lietošana turpinās kā ierasts.

Ja rēķins par domēna vārda lietošanas tiesībām nav apmaksāts (arī pēc atkārtotiem brīdinājumiem), NIC atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju, kas faktiski nozīmē, ka domēna vārdam piesaistītie pakalpojumi, tai skaitā, tīmekļa vietne un e-pasts pārstāj strādāt. Pēc domēna vārda atslēgšanas tiek piemērots 30 dienu pārejas periods, kad domēna vārds nestrādā, bet esošajam domēna vārda lietotājam vēl ir iespēja atjaunot tā darbību, apmaksājot rēķinu. Taču, ja arī šajā laikā rēķins netiek apmaksāts, domēna vārds tiek dzēsts un kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.Kurš var rīkoties ar domēna vārdu, ja iestājies maksātnespējas process?

Juridiskai personai tiklīdz tiek uzsākts maksātnespējas process, kā arī visa maksātnespējas procesa laikā vienīgā paraksttiesīgā persona ir maksātnespējas administrators.

Līdz ar to, lai veiktu jebkādas izmaiņas - tehniskas, administratīvas) vai domēna vārda lietotāja maiņu, attiecīgais izmaiņu pieprasījuma iesniegums ir jāparaksta maksātnespējas procesā ieceltajam maksātnespējas administratoram.

Fiziskas personas maksātnespējas procesa gadījumā, izmaiņu pieprasījumu paraksta pati fiziskā persona, bet tam papildus nepieciešama arī maksātnespējas administratora rakstiska piekrišana.