Mainīts LU MII statuss un nosaukums

Pamatojoties uz 2015.gada 24.novembra Ministru Kabineta rīkojumiem Nr.738 un Nr.739, informējam, ka no 2015.gada 24.novembra Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” kļuvusi par atvasinātu publisku personu un saucas “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”. Šīs izmaiņas atspoguļotas arī visos NIC pakalpojumu līguma noteikumos, dzēšot vārdus “Latvijas Universitātes aģentūra”.