.LV Reģistratūru tikšanās 2017

.LV reģistrs NIC 18. maijā Rīga, Restorānā “Spārnos”, rīkoja ikgadējo “.LV REĢISTARTŪRU TIKŠANOS”, kur neformālā atmosfērā kopīgi izrunāja gada laikā paveikto .LV domēna infrastruktūras attīstībā, sniedza ieskatu .LV domēna statistikā un starptautiskajās domēna tirgus tendencēs, iepazīstināja ar izmaiņām normatīvajos aktos attiecībā uz domēna vārdiem (ES personas datu regula, NIS direktīva, grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā), kā arī skaidroja jau ieviestās un plānotās izmaiņas NIC reģistratūru cenu politikā.

Pasākumu apmeklēja 20 dalībnieki no 12 Reģistratūrām, kā arī pārstāvji no Valsts Ieņēmumu dienesta (VID), kuri izklāstīja un izskaidroja jaunos grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas ietekmē arī .LV reģistratūru darbību. Tika apbalvoti domēna vārda ģenerēšanas rīka domenīmi.lv sadarbības partneri un pirmais 2017. gada titula RegiSTAR ieguvēs SIA “Business Media”.

Pasākuma pārskats.

NIC īpaši Reģistratūrām ir izveidojis rīcības shēmas, kur norādīts kā rīkoties, ja kāds no Reģistratūras klientiem ir pārkāpis vai neievēro normatīvajos aktos norādītos punktus, saskaņā ar kuriem VID ir tiesīgs iesniegt NIC lūgumu veikt domēna vārda atslēgšanu vai lietošanas tiesību maiņas liegumu.

Pateicamies visām .LV reģistratūrām par dalību!