Kas var reģistrēt „.lv” domēna vārdu?

Drukāt

Kas var reģistrēt .lv domēna vārdu?

Domēna vārdu var reģistrēt jebkura juridiska persona, pilngadību sasniegusi fiziska persona, kā arī cita statusa organizācija.

Ja esat fiziska persona, domēna vārdu var pieteikt:

  • personīgi vai
  • vēršoties pie kādas no NIC Reģistratūrām. Reģistratūra palīdzēs jums ne tikai reģistrēt vēlamo domēna vārdu, bet arī sniegs atbalstu ar to saistītajos tehniskajos jautājumos. Reģistratūrai domēna vārds jāreģistrē uz jūsu, nevis sava vārda.

Ja esat juridiska persona, tad domēna vārdu var pieteikt:

  • juridiskās personas paraksttiesīgā(s) persona(s) vai
  • uz pilnvarojuma pamata cita persona (piemēram, juridiskās personas darbinieks uz rakstiska rīkojuma pamata), vai
  • vēršoties pie kādas no NIC Reģistratūrām. Reģistratūra palīdzēs jums ne tikai reģistrēt vēlamo domēna vārdu, bet arī sniegs atbalstu ar to saistītajos tehniskajos jautājumos. Reģistratūrai domēna vārds jāreģistrē uz jūsu, nevis sava vārda.

Reģistratūru piedāvātie pakalpojumi, to nosacījumi un cenas ir atšķirīgas. Precīzāku informāciju meklējiet attiecīgās reģistratūras mājas lapās.

Viena persona var reģistrēt neierobežotu skaitu .lv domēnu vārdu.