Kas notiek, ja rēķins par domēna vārdu netiek apmaksāts?

Drukāt

Kas notiek, ja rēķins par domēna vārdu netiek apmaksāts?

Ja maksājums nav izdarīts savlaicīgi, NIC izsūta atgādinājuma vēstuli uz e-pastu. Ja maksājums nav saņemts turpmākās nedēļas (7 dienu) laikā kopš e-pasta izsūtīšanas brīža, NIC dzēš domēna vārdu no datu bāzes. Domēna vārds kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai pēc 30 dienām. Šī termiņa laikā domēna vārda līdzšinējam lietotājam vēl ir iespēja atjaunot lietošanas tiesības, veicot nepieciešamos maksājumus.