Kas jāņem vērā, aizpildot domēna vārda pieteikumu?

Drukāt

Kas jāņem vērā, aizpildot domēna vārda pieteikuma formu?

Pieteikuma forma ir viena no līguma sastāvdaļām. Lai līgums būtu spēkā un būtu iespējams iegūt domēna vārda lietošanas tiesības, pieteikuma formā jānorāda precīza un patiesa informācija. Aizpildot datus, nepieciešams norādīt informāciju par domēna vārda kontaktpersonām.

Katrai kontaktpersonai ir savas funkcijas un tiesības veikt zināmas darbības ar domēna vārdu:

Statuss Atļautās darbības
Domēna vārda lietotājs Drīkst mainīt jebkuru norādīto informāciju par domēna vārdu, t.sk., nodot domēna vārdu lietošanā citai personai. Domēna vārda lietotājs var būt gan juridiska, gan fiziska persona, gan cita organizācija.
Administratīvā kontaktpersona Drīkst mainīt jebkuru norādīto informāciju par domēna vārdu, taču nedrīkst atteikties no domēna vārda lietošanas tiesībām vai mainīt pašu domēna vārda lietotāju. Administratīvā kontaktpersona ir fiziska persona, kura pārstāv domēna vārda lietotāju. Tā ir jānorāda tikai gadījumā, ja domēna vārda lietotājs ir juridiska persona vai cita veida organizācija.
Tehniskā kontaktpersona Drīkst mainīt tehniskās personas kontaktinformāciju, domēna vārda tehniskos ierakstus, kā arī atteikties no statusa. Atteikšanās gadījumā par tehnisko kontaktpersonu kļūst domēna vārda administratīvā kontaktpersona.

Šīs var būt dažādas vai viena un tā pati persona. Aizpildot domēna vārda pieteikuma formu, īpaša uzmanība jāpievērš datiem par e-pasta adresi, jo uz šo adresi tiks nosūtīti visi būtiskie paziņojumi par domēna vārda:

  • reģistrāciju,
  • reģistrācijas atteikumu,
  • lietošanas termiņa beigām,
  • izrakstīto rēķinu,
  • u.c.

Pieprasījumi par izmaiņām attiecīgajā domēna vārdā tiek pieņemti tikai no norādītās e-pasta adreses.

Reģistrēto domēna vārdu var sākt lietot, tikko tam piesaistīta tehniskā informācija (pieteikuma formas sadaļā „Tehniskā informācija”). Domēna vārda darbību nodrošina vārda serveru kopums (NS - Name Servers), kuros glabājas domēna vārda tehniskie dati. Ja šī informācija, piesakot domēna vārdu, vēl nav zināma, šo sadaļu var atstāt neaizpildītu. Tehnisko informāciju var norādīt arī pēc reģistrācijas. Tiem, kuriem nav NS, NIC piedāvā iespēju izmantot rekursīvos DNS serverus, kuros ierakstīt sava domēna vārda tehnisko informāciju.