Kas ir domēna vārds?

Drukāt

Kas ir domēna vārds?

Domēna vārds ir pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas cilvēkiem vieglāk uztveramā un iegaumējamā veidā reprezentē ciparu formā izteiktu interneta tīkla adresi.

Domēna vārds sastāv no:

 • nemainīgās daļas, kas ir domēns, kuru atdala punkts, piemēram, augstākā līmeņa domēns - .lv

  un

 • mainīgās daļas, kas ir daļa pirms domēna un ko izvēlas domēna vārda pieteicējs, piemēram, mana-organizacija

Kaut arī reģistrācijas noteikumi attiecas tikai uz domēna vārda mainīgo daļu, reģistrācijas noteikumos, tāpat kā visur citur pasaulē, lietots termins domēna vārds.

Tehniski domēna vārda izveidē pastāv vairāki ierobežojumi, kas jāņem vērā, piesakot domēna vārdu:

 1. Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem.
 2. Tradicionālajos domēna vārdos pieļaujamie simboli ir latīņu alfabēta burti:
  • Lielie burti jāaizvieto ar attiecīgo mazo burtu.
  • Burti ar diakritiskajām zīmēm ir jāaizstāj ar latīņu alfabēta burtiem, piemēram, ar atbilstošu burtu bez diakritiskās zīmes.
 3. Latviskajos domēna vārdos papildus tiek izmantoti latviešu alfabēta burti ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ).
 4. Gan tradicionālajos, gan latviskajos domēna vārdos drīkst izmantot ciparus un defisi “-“. Citi simboli un atstarpe starp vārdiem vai atļautajiem simboliem nav pieļaujama:
  • Citi simboli vai atstarpe ir vai nu izmetami, vai aizvietojami ar citu atļautu simbolu, piemēram, defisi „-”.
  • Ja tiek izmantota defise, to nedrīkst novietot domēna vārda sākumā vai beigās. Piemēram, domēna vārds -mana-organizacija-.lv nav pareizi izveidots, bet mana-organizacija.lv ir pareizi.