Kādus datus ir iespējams mainīt?

Drukāt

Kādus datus ir iespējams mainīt?

Katrai kontaktpersonai ir noteikts, kāda veida datus par domēna vārdu šī persona drīkst mainīt:

  1. Domēna vārda administratīvā persona pārstāv domēna vārda lietotāju un var mainīt jebkurus datus, kas ir saistīti ar konkrēto domēna vārdu, t.sk. mainīt domēna vārda lietotāja kontaktinformāciju.
  2. Maksātāja kontaktpersona var mainīt datus par maksātāju un maksātāja kontaktpersonu. Ja maksātāja kontaktpersona atsakās būt par konkrētā domēna vārda maksātāju, nenorādot citu maksātāju vai maksātāja kontaktpersonu, tad par maksātāju kļūst domēna vārda lietotājs, bet par maksātāja kontaktpersonu - administratīvā kontaktpersona.
  3. Tehniskā kontaktpersona var mainīt domēna vārda tehniskos datus. Informācija par veiktajām izmaiņām tiek nosūtīta uz e-pastu domēna vārda lietotājam.