Kādi domēna vārdi nokļūst otrreizējā tirgū?

Kādi domēna vārdi nokļūst otrreizējā tirgū?

Domēna vārdu otrreizējais tirgus eksistē visā pasaulē un Latvija nav izņēmums. Savu otro elpu tas ieguva “COVID laikā”, kad uzņēmumu identitāte un reputācija tiešsaistē kļuva vēl nozīmīgāka un vērtīgāka. Taču, neskatoties uz COVID ierobežojumu atcelšanu, domēna vārdu otrreizējais tirgus turpina attīstīties! Tādēļ aicinām ik vienu rūpēties par savu esošo domēna vārdu drošību, kā arī jaunos uzņēmējus laikus aizsargāt savu zīmolu tiešsaistē pirms runājat par to publiski - sociālajos tīklos, presē vai citur.

Otrreizējā tirgū nokļūst domēna vārdi, kurus personas (juridiskas vai fiziskas):

  • laikus nereģistrē (izvēlas nogaidīt, kamēr mājaslapa būs gatava vai zīmols kļūs zināmāks, vai ir izvēlējušies nepiemērotu domēna vārdu. Lūk, 10 padomi, kas jāņem vērā, izvēloties veiksmīgu domēna vārdu - https://www.nic.lv/static/data/NIC_ka_izveleties_domenu_v2.1.pdf.);

  • reģistrē uz svešas personas vārda (sava uzņēmuma IT darbinieka, mājaslapas izstrādātāja vai radinieka vārda. Tādos gadījumos uzņēmums kļūst pilnībā atkarīgs no šīs personas labvēlības);

  • pāragri atsakās, nepagarinot domēna vārda lietošanas termiņu (pārtrauc uzņēmējdarbību, veic zīmola vai uzņēmuma nosaukuma maiņu, beidzas projekts vai nesamaksā rēķinu).

Domēna vārdu iegūst tas, kurš pirmais to reģistrē. Šī persona var izmantot domēna vārdu savām vajadzībām vai nodot to otrreizējā tirgū, kur cenas ir pavisam citas.

Atteikties no domēna vārda var:

  • rakstot iesniegumu (Iesnieguma formas pieejamas - https://www.nic.lv/lv/iesniegumu-veidlapas);
  • nesamaksājot rēķinu. Ja domēna vārda rēķins netiek samaksāts, .LV reģistrs NIC izsūta vairākus atgādinājumus un brīdinājumus uz domēna vārdam piesaistīto kontaktpersonu e-pastiem, minot drošības riskus, pret kuriem iesakām nodrošināties, pirms atsakāties no reiz lietota domēna vārda. Plašāk par kiberriskiem lasiet - https://www.nic.lv/lv/atsakies-no-domena-varda-atbildigi.

Taču tik viegli domēna vārdu pazaudēt nevar, jo tas kļūst pieejams jaunai reģistrācijai tikai pēc 30 dienu pārejas perioda beigām. Šis periods dod lietotājam laiku pārdomām un iespēju atgūt tā lietoto domēna vārdu pat pēc tā apmaksas termiņa beigām, kad tā tehniskie ieraksti jau ir atslēgti un piesaistītie pakalpojumi vairs nestrādā.

Atgādinām, ka .LV reģistra NIC kompetencē nav izvērtēt, kurai personai ir lielākas tiesības reģistrēt konkrēto domēna vārdu! Strīdu situācijas un likuma pārkāpumus (piemēram, preču zīmju tiesību neievērošana, aizskarošs vai pārāk līdzīgs nosaukums un citi) ir jārisina ar domēna vārda jauno lietotāju vai jāvēršas LR tiesā.

Pārbaudīt, kurš ir reģistrēta .LV domēna vārda lietotājs, var, izmantojot NIC WHOIS pakalpojumu: https://www.nic.lv/whois.

Atgādinām, ka domēna vārdu varat reģistrēt uz vairākiem gadiem (līdz pat 5). Piedevām, tas būs arī finansiāli izdevīgāk un varēsiet būt droši, ka tuvāko piecu gadu laikā šis domēna vārds būs Jūsu.

Lai Jūsu domēna vārds nenokļūtu otrreizējā tirgū un Jūs saglabātu kontroli pār to, lūdzu:

  • pārbaudiet, vai domēna vārds, kuru izmantojat, ir reģistrēts uz Jūsu vai Jūsu uzņēmuma vārda: NIC WHOIS pakalpojums - https://www.nic.lv/whois;
  • reģistrējot, norādiet aktuālu un korektu kontaktinformāciju, regulāri to atjaunojat: NIC klientu tiešsaistes sistēma - https://www.nic.lv/client/new_user/;
  • savlaicīgi apmaksājiet rēķinus, un, ja zināt, ka domēna vārds būs nepieciešams vairākus gadus, izskatiet iespēju pieteikt garāku domēna vārda lietošanas termiņu: rakstiet uz dns@nic.lv;
  • pievērsiet uzmanību NIC brīdinājumiem;
  • ja esat nolēmis atteikties no sava domēna vārda, nodrošinieties pret visiem kiberdrošības riskiem (plašāk - https://www.nic.lv/lv/atsakies-no-domena-varda-atbildigi), kā arī pārbaudiet, cik apmeklēts ir Jūsu “vecais” domēna vārds. Ja Jūsu klienti to joprojām aktīvi apmeklē, izvērtējiet, vai šis ir īstais brīdis atteikties. Izskatiet iespēju šos klientus pārsūtīt uz sava jaunā pakalpojuma vai produkta vietni, iespējams, varat paši šo domēna vārdu ar visu datu plūsmu nopārdot vai noziedot kādam.

NIC pienākums ir reģistrēt domēna vārdus atbilstoši domēna vārdu lietošanas noteikumiem, taču domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par tā godprātīgu lietošanu.