Kādi dati glabājas NIC datu bāzē?

Drukāt

Kādi dati glabājas NIC datu bāzē?

NIC datu bāzē glabājas visa informācija, kas nepieciešama, lai domēna vārds varētu funkcionēt:

  1. Domēna vārda lietotājs - tā ir persona (juridiska, fiziska, cita), kurai ir visplašākās pilnvaras, darbojoties ar domēna vārdu. Domēna vārda lietotājs var mainīt jebkuru informāciju, kas attiecas uz viņu pašu vai domēna vārdu. Domēna vārda lietotājam ir jābūt identificējamam, tādēļ jānorāda pēc iespējas pilnīgāka un precīzāka informācija, un šī informācija ir regulāri jāatjauno, lai tā vienmēr atbilstu reālajai situācijai.
  2. Domēna vārda kontaktpersonas - katram domēna vārdam ir administratīvā un tehniskā kontaktpersonas. Ja domēna vārda lietotājs ir fiziska persona, tad šī persona ir arī attiecīgā kontaktpersona. Taču juridiskās vai cita veida personas var darboties tikai caur fiziskām personām, tāpēc tām ir vajadzīgas kontaktpersonas, ar kurām sazināties nepieciešamības gadījumā. Katrai no kontaktpersonām ir iespējams iegūt savu lietotāja vārdu un paroli NIC Klientu tiešsaistes sistēmā, lai operatīvi veiktu datu atjaunošanu un maiņu.
  3. Domēna vārda tehniskā informācija nepieciešama, lai domēna vārdu varētu reāli izmantot mājas lapu adresēs, e-pasta adresēs u.c. Ja uz domēna vārda pieteikšanas brīdi tehniskā informācija vēl nav zināma, tad varat to norādīt vēlāk, piemēram, pēc līguma noslēgšanas ar elektronisko pakalpojumu sniedzēju, kurš Jums palīdzēs izveidot vajadzīgos tehniskos ierakstus.