Kādā veidā notiek reģistratūras pārvaldībā esošo domēna vārdu apmaksa?

Drukāt

Kādā veidā notiek reģistratūras pārvaldībā esošo domēna vārdu apmaksa?

Ja domēna vārds ir reģistrēts, izmantojot reģistratūras pakalpojumus, tad rēķinu par domēna lietošanas tiesībām savam klientam sagatavo attiecīgā reģistratūra.

Līdz katra mēneša piektajai darba dienai, reģistra turētājs sagatavo un nosūta reģistratūrai rēķinu, tajā iekļaujot:

  • maksu par iepriekšējā mēnesī reģistrēto domēna vārdu lietošanas tiesībām;
  • maksu par domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu uz nākamo periodu par tiem domēna vārdiem, kuriem apmaksātais lietošanas termiņš beidzas rēķina izrakstīšanas mēnesī.

Ja reģistratūra līdz rēķinā norādītā termiņa beigām nav veikusi rēķina apmaksu, NIC aprēķina nokavējuma procentus atbilstoši noslēgtajam līgumam.