Kā var dzēst domēna vārdu?

Drukāt

Kā var dzēst domēna vārdu?

Lai dzēstu domēna vārdu, domēna vārda Lietotājam ir jāiesniedz NIC viņa parakstīta (atteikuma forma). Šo dokumentu domēna vārda Lietotājs var iesniegt:

  1. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, sūtot uz e-pastu dns@nic.lv no domēna vārda Lietotāja e-pasta adreses;
  2. ja nav pieejams drošs elektroniskais paraksts, tad izmantojot savu e-adresi portālā latvija.lv, laukā KAM norādot: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, reģ.Nr. 90002111761;
  3. pašrocīgi parakstītu iesniegumu papīra formātā, sūtot ieskenētu uz e-pastu dns@nic.lv, bet oriģinālu noteikti atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi:

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts,
Tīkla risinājumu daļa (NIC),
Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV-1459, Latvija

No domēna vārda ir iespējams atteikties arī Klientu tiešsaistes sistēmā, aizpildot atteikuma formu. Taču arī šajā gadījumā domēna vārda Lietotāja parakstīts oriģināls ir jāiesniedz kādā no iepriekš minētajiem veidiem NIC.