Kā var atteikties no domēna vārda?

Drukāt

Kā var atteikties no domēna vārda?

Ja reģistrētais domēna vārds Jums vairs nav nepieciešams, Jums ir iespēja atteikties no domēna vārda jebkurā laikā. Domēna vārda atteikuma gadījumā veiktie maksājumi par domēna vārdu netiek atmaksāti.

Lai atteiktos no domēna vārda, esošajam domēna vārda lietotājam ir nepieciešams iesniegt NIC iesniegumu, kurā apliecina savu vēlmi atteikties no domēna vārda (Domēna vārda lietošanas tiesību atteikums ). Tāpat varat vērsties pie savas reģistratūras, kas nepieciešamās atteikšanās darbības veiks Jūsu vietā.

Vēršam uzmanību, ka juridiskām personām, iesniegums jāparaksta paraksttiesīgajiem, iesniegumam jābūt rakstītam uz personas veidlapas un noformētam saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām.

Pēc atteikšanās no domēna vārda, domēna vārdam tiek noteikts pārejas periods 30 dienas, kura laikā iepriekšējais domēna vārda lietotājs var atjaunot domēna vārda lietošanas tiesības. Pēc šī termiņa domēna vārds kļūst publiski pieejams jaunai reģistrācijai.