Kā var atrisināt radušos strīdu?

Drukāt

Kā var atrisināt radušos strīdu?

Strīdus iespējams risināt:

  • vēršoties pie domēna vārda lietotāja ar pamatotu pretenziju, cenšoties panākt vienošanos par domēna vārda atdošanu;
  • iesaistītajām pusēm vienojoties, strīdu atrisināt šķīrējtiesā vai izmantojot mediācijas pakalpojumus;
  • vēršoties tiesā ar prasības pieteikumu pret domēna vārda lietotāju.

Ja nepieciešams izvērtēt domēna vārdam piesaistīto citu servisu (piemēram, mājas lapas, e-pasta) satura un darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām (piemēram, konkurences pārkāpumi, goda un cieņas aizskaršana, ļauna ticība) savu tiesību un interešu aizsardzībai šādos gadījumos ieteicams vērsties kompetentās iestādēs, piemēram, Valsts policijā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tiesā.