Kā uzzināt domēna vārda lietotāju?

Dažreiz var rasties nepieciešamība uzzināt, kas ir kāda domēna vārda lietotājs. Šādas situācijas var veidoties, piemēram, ja:

 • vēlaties apspriest ar pašreizējo domēna vārda lietotāju domēna vārda iegādes iespējas,
 • uzskatāt, ka jums ir lielākas tiesības uz attiecīgā domēna vārda lietošanu, un vēlaties celt prasību tiesā,
 • vēlaties uzzināt, kas ir izveidojis kādu konkrētu mājas lapu, piemēram, interneta veikalu,
 • nepieciešams atrisināt tehniska rakstura problēmas, steidzami sazinoties ar domēna vārda lietotāju u.tml.

Whois pakalpojums

Pirmais un vienkāršākais solis ir aplūkot informāciju izmantojot whois pakalpojumu. Tā nosaukums veidots, apvienojot angļu valodas vārdus „WHO” un „IS” (latviešu valodā - Kurš ir?). Pakalpojuma nosaukums raksturo tā pamatā esošo augstākā līmeņa domēnu datu bāzēs informācijas pieprasījumu un atbilžu protokolu. Informāciju whois datu bāzē NIC atjauno 4 reizes dienā.

Izmantojot whois pakalpojumu, publiski pieejama:

 • informācija, vai domēna vārds reģistrēts;
 • informācija par domēna vārda lietotāju (fizisko personu vārdi netiek publiski rādīti);
 • administratīvā kontaktinformācija;
 • tehniskā kontaktinformācija;
 • informācija par augstākā domēna vārdam piesaistītajiem tehniskajiem datiem;
 • informācija par reģistratūru, ar kuras starpniecību domēna vārds reģistrēts (ja izmantoti reģistratūras pakalpojumi).

Rakstiski pieprasījumi

Visa cita apkopotā informācija tiek izmantota tikai Reģistra iekšējai lietošanai. Šo informāciju drīkst saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās personas savas kompetences ietvaros, informācijas pieprasījumu noformējot rakstveidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja trešajām pusēm ir likumīgs iemesls pieprasīt tādus fizisku personu datus, kas nav publicēti whois pakalpojumā, bet, ko Reģistra turētājs apstrādā iekšējai lietošanai saskaņā ar noslēgto līgumu starp Reģistra turētāju un domēna vārda lietotāju, šī informācija jāpieprasa rakstiski. Pieprasījumā jānorāda:

 • informācija, kas ļauj identificēt datu pieprasītāju un datu subjektu (personu, kuru nepieciešams tieši vai netieši identificēt);
 • šāda lūguma likumīgie iemesli un normatīvajos aktos noteiktais pilnvarojums saņemt informāciju par fiziskas personas datiem;
 • datu izmantošanas mērķi, ja likumā nav noteikts citādi;
 • pieprasāmo datu apjoms (piemēram, norādot laika posmu, par kādu informācija nepieciešama, informācijas veidu – izrakstītie rēķini, saņemtie maksājumi, piesaistītie tehniskie dati).