Kā pārbaudīt atbilstību domēna vārdu reģistrācijas noteikumiem?

Drukāt

Kā pārbaudīt atbilstību domēna vārdu reģistrācijas noteikumiem?

Lai izvairītos no iespējamiem strīdiem nākotnē, pirms aizpildīt pieteikuma formu, iesakām pārbaudīt:

  • vai domēna vārds neaizskar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas intereses, t.i., vai izvēlētais domēna vārds nesakrīt ar juridiskas personas nosaukumu;
  • vai domēna vārds neaizskar Latvijas Republikā dibinātas valsts vai pašvaldību iestādes intereses, t.i., vai izvēlētais domēna vārds nesakrīt ar iestādes nosaukumu;
  • vai domēna vārds nesakrīt ar kādu reģistrētu un Latvijas teritorijā aizsargātu preču zīmi.

Latvijas teritorijā aizsargātas preču zīmes ir:

  • Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrētās preču zīmes;
  • kopš Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai arī Eiropas Kopienas preču zīmes, ko regulē Eiropas Padomes Regula (EK) Nr. 4094 (1993. gada 20. decembris) par Kopienas preču zīmi. Preču zīmes var pārbaudīt Eiropas Kopienas Iekšējā tirgus harmonizācijas biroja mājas lapā;
  • Starptautiskās preču zīmes, kas tiek reģistrētas Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā, pamatojoties uz Madrides nolīgumu par preču zīmju starptautisko reģistrāciju. Preču zīmes var pārbaudīt Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas mājas lapā.