Kā izvērtēt, vai pastāv strīds?

Drukāt

Kā izvērtēt, vai pastāv strīds?

Domēna vārds var būt simbolu virkne, kas nav īsāka par 2 un garāka par 63 simboliem. Tas var būt viens vārds, vārds un cipari, vairāki vārdi un pat teikums. Tomēr dažreiz ir vajadzīgs tieši konkrēts domēna vārds, ko jau reģistrējis kāds cits. Ja persona uzskata, ka tai ir lielāks tiesisks pamats lietot konkrēto domēna vārdu nekā personai, kas to reģistrējusi, rodas strīds par šī domēna vārda lietošanas tiesībām.

Izvērtējot, vai ir pietiekams pamats apstrīdēt esošo domēna vārda reģistrāciju, ir jāņem vērā:

  1. starp pretendentiem ar vienādām tiesībām domēna vārda lietošanas tiesības iegūst tas, kurš pirmais pieteicis domēna vārda reģistrāciju - tas ir jo īpaši būtiski gadījumā, ja, piemēram, ir reģistrētas vairākas vienādas preču zīmes;
  2. vispārējs princips nosaka, ka vēlāk iegūtas tiesības, piemēram, vēlāk reģistrēta preču zīme, nerada tiesības uz agrāk reģistrētu domēna vārdu.